Příjemnou noc, je čtvrtek 24.9.2020. Dnes má svátek Jaromír, zítra Zlata.
redakce@lanskrounsko.cz

Pověsti

Když ještě dříve bylo mnohem více lesů, šel jednou jeden muž z Lubníka do Lanškrouna. Na sázavské vrchovině u zemské hranice roste lesík a tam je třeba se vždycky vyhnout Zelenému Honzovi. Když chodec nikoho neviděl, dostal chuť zakouřit si. U cesty ležel kmen. Na něm si krájel chodec tabák, nacpal fajfku, pak došel do Lanškrouna a obstaral svou záležitost. Na zpáteční cestě se potkal s mužem, který mu ukazoval poraněné koleno.Potom se neznámý opět vzdálil. Tu si muž uvědomil, že místo na kmeni, kde řezal tabák, je koleno muže, kterého právě potkal, Nebyl to nikdo jiný než Zelený Honza.

V Lanškrouně žil chudý nádeník, který měl nemocné dítě. Matka mu dávala k jídlu mléko a kroupy a jednou zpozorovala, že dítě k někomu praví: "Nejez jen mlíčko, ale i kroupy!" Když se podívala blíže, spatřila k svému úžasu hada s korunkou na hlavě, jak líže mléko z talíře dítěte. Šla na radu k staré sousedce, která jí poradila, aby rozprostřela před hadem na zem bílý šátek, že had odloží korunku, kterou má sebrat, odnést domů a přát si tři přání, která se jí pak splní. Po západu slunce má šátek s korunkou opět odnést na totéž místo. Matka uposlechla rady své sousedky. Když druhý den přišel had do zahrady, rozprostřela na trávu bílý šátek, had tam odložil korunku, kterou matka odnesla domů a přála si jen zdraví svého dítěte a lehčí život. Při západu slunce odnesla korunku na staré místo. Příštího dne našla hada mrtvého a korunka zmizela. Dítě se uzdravilo a rodině se vedlo lépe. Hadí korunka jim přinesla štěstí.

V lanškrounském předměstí "Na drahách" bylo vidět každý pátek ve dvanáct hodin u ševce Pelcla ducha. Sedí na vysoké hrušce s ohnivýma očima, s třírohým kloboukem na hlavě, celý bílý. Mnohdy vypadá jako bílá koule, pak jak trojhranná postava. Jednou lomcuje stromem, pak slétne k zemi a najednou opět zmizí.