13. květen až 13. srpen - Starý Lanškroun na dobových fotografiích

13. květen až 13. srpen - Starý Lanškroun na dobových fotografiích

Výstava Starý Lanškroun na dobových fotografiích ze sbírky Karla Uhlíře a na současných záběrech Radka Lepky se bude konat od 13. května do 13. srpna 2023. Vernisáž výstavy se koná 13. května od 15 hodin v galerii Městského muzea Lanškroun.

S programem v duchu první republiky vystoupí liberecká skupina historického tance Villanella.

Soubor historických fotografií ze své rozsáhlé a unikátní sbírky starých fotografií města Lanškrouna a okolí připravil odborný pracovník muzea Lanškroun Karel Uhlíř. Autor navazuje na předchozí výstavy a publikace starých pohlednic a fotografií pocházejících z jeho sbírky a sbírky Městského muzea Lanškroun. Oproti předchozím výstavám došlo k intenzivní spolupráci s fotografem Radkem Lepkou, který v uplynulých dvou letech nafotil paralelní záběry současného stavu vybraných lokací města. K vidění jsou tak zajímavé konfrontace stavebního a urbanistického vývoje města od poloviny 19. století po současnost. Na téměř šedesáti nejzajímavějších souborech fotografiích se návštěvníci mohou seznámit s proměnami dobře známých míst. Zvláštní místo mezi dobovými snímky zaujímají fotografie Josefa Böhma ml. – významné lanškrounské osobnosti dokumentární fotografie a dalších místních fotografů.

Umělecký a reklamní fotograf MgA. Radek Lepka, absolvent Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě soustavně reflektuje ve své tvorbě sudetskou oblast na hranicích Čech a Moravy, region Lanškrounsko. Svou volnou tvorbu vystavuje doma i v zahraničí.

Dlouholetý odborný pracovník Městského muzea Lanškroun Karel Uhlíř je nejen znalcem regionální historie, ale také sběratelem starých pohlednic a fotografií. Výsledky své záliby pravidelně představuje nejen na oblíbených výstavách, ale rovněž v obrazových publikacích.


Doprovodný program: Fotografie z historie města Lanškrouna!

Dílny pro děti a dospělé s pracovními listy LISTOVATEL na historii dokumentární fotografie v Lanškrouně a nejznámější osobnost meziválečné fotografie Josefa Böhma.
neděle 28. 5. a 25. 6. 2023
FreshDance Fest 20. – 23. 7., 13.00—17.00
Komentované prohlídky pro školní skupiny na objednávku.
Komentované prohlídky pro veřejnost: sobota 20. 5., 17. 6. a 13. 8. 2023 od 15.00
Vstup na doprovodné akce k platné vstupence zdarma