6. květen až 30. červen - Naplech

6. květen až 30. červen - Naplech

Přísálí Multifunkčního centra L´Art - výstava Naplech od 6. května do 30. června 2023.


Výstava velkoformátových smaltovaných obrazů členek výtvarné skupiny NAPLECH. Skupinu tvoří celkem šest českých a slovenských profesionálních umělkyň, převážně absolventek vysokých uměleckých škol, zejména Ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze – Helena Hlušičková, Kamila Housová Mizerová, Magda Jochcová, Daniela Kosová, Jana Krejzová a Markéta Škopková.

Smalt je po tisíciletí známá, jedinečná a zároveň ve volné umělecké tvorbě doposud velmi málo používaná technika. Vystavené práce reagují na aktuální společenské dění, trefně glosují situace a mezilidské vztahy, obsahují nejrůznější příběhy a poselství, jsou inspirovány mytologií, přírodou a její stavební strukturou, ale také experimentují s širokými technickými možnostmi, které práce se smaltovou barvou nabízí. Ve společné interakci v prostoru vytvářejí poutavý dialog, který zrcadlí velmi osobité a pro diváka dobře rozpoznatelné styly uměleckého vyjádření všech vystavujících, jejich rozličné přístupy ke smaltování a jedinečné umělecké pozice.

Výstava je otevřena v průběhu konání akcí KCLA.