Startujeme Pročtené léto!

Startujeme Pročtené léto!

Ukážeme vám jak na to, aby to byla především zábava. Každý týden prázdnin - jedno téma. Ke každému tématu připravíme na dětském oddělení výběr z našich knih, ale můžete také prohledat svoji knihovničku nebo si udělat radost v knihkupectví.

Další tipy najdete také na webu i FB Mravenčí chůvy.


Výběr knih je rozdělen do kategorií dle věku a schopností malého čtenáře:
OCHUTNÁVAČ - knihu zkoumá za pomoci dospělého spíše jako objekt, sleduje izolované obrazy a hlas předčítajícího, začíná listovat. Pro tuto kategorii jsou vhodná leporela a knihy s pevnými stránkami.
PROHLÍŽEČ - s knihou zkušeně manipuluje, prohlíží ilustrace, naslouchá četbě. Dokáže vnímat příběh, posloupnost děje a hovořit o obsahu.
DEBUTANT - osvojuje si schopnost číst, s pomocí dokáže dešifrovat jednoduchý text, významně se opírá o ilustrace.
POKROKÁŘ - zvládá víceméně techniku čtení, přečte bez asistence souvislejší text, ilustrace podporují samostatnou četbu.
SUVERÉN - čte a vnímá rozsáhlejší a komplikovanější text, ilustrace k plnému pochopení příběhu nepotřebuje.
EXPERT - vybírá si náročnější témata, chápe i komplikovaný jazyk a složité souvislosti, je na cestě k literatuře pro dospělé.