Dobré dopoledne, je pondělí 23.9.2019. Dnes má svátek Berta, zítra Jaromír.

prezentaceLanškroun hostil v úterý 11. března odpoledne již třetí setkání českých a moravských výrobců pasivních součástek a senzorů. Jsou to firmy s několika lidmi, ale rovněž lanškrounská AVX Czech Republic se skoro dvěma tisícovkami zaměstnanců. Prvotním motivem, který je poprvé shromáždil v Lanškrouně, bylo v únoru 2011 setkání s představiteli Evropské kosmické agentury.

 

V salonku Restaurace Koupaliště se sešli představitelé 10 firem, tří vysokých škol a jedné střední školy na asi tříhodinovém jednání, po němž následovaly neformální rozhovory.

Jednání řídil manažer technického marketingu kondenzátorů Ing. Tomáš Zedníček z AVX. Přítomné pozdravil i ředitel této firmy Ing. Radek Kovář, který se na krátkou dobu jednání zúčastnil. Přišel také Ing. Jiří Skála, ředitel AVX v letech 1992 až 2011.

První část programu zahrnula prezentaci Ing. Zedníčka o společnosti AVX Corporation, o její lanškrounské dceřiné společnosti AVX Czech Republic s.r.o. a hlavně o novinkách výrobního programu. Lanškroun je charakterizovaný hlavně výrobky pro odběratele z „high-end“ sektoru, tedy z oblasti vysoce náročných  přístrojů, a to i pro Evropskou kosmickou agenturu. Tomu dopomáhá zdejší výzkum a vývoj. Mezi „rekordy“ lanškrounské AVX patří i nejmenší tantalové kondenzátory na světovém trhu, tantalové kondenzátory pro největší provozní napětí na trhu, kondenzátory pro letectví a kosmické přístroje, nebo pro těžké zatížení na vrtných plošinách. Také extrémně plochý tantalový kondenzátor o tloušťce pouhého půl milimetru.

 

 

 

Následovaly prezentace jednotlivých účastníků. Vybrali jsme několik zajímavostí.

Pan profesor Josef Šikula hovořil o současnosti v jejich České laboratoři pro výzkum elektronického šumu (CNRL). U kondenzátorů zkoumají šum a zbytkový proud a z toho odvozují prognózy očekávané životnosti součástek, nebo obecně jejich kvality. Vytvářejí modelová elektrická schémata ekvivalentní konkrétním součástkám, například superkondenzátorů. Spolupracují s českými i zahraničními výrobci elektronických součástek, mezi nimi i s lanškrounskou AVX.

Bc. David Čespiva, zaměstnaný na katedře měření FEL ČVUT, se soustřeďuje od své diplomové práce z roku 2009 na tantalové hybridní kondenzátory, kondenzátory s nejvyšší výkonovou hustotou v oblasti středních napětí. Nyní spolupracuje s texaskou Evans Capacitor Company v oblasti měření a simulace.

David Latif, manažer marketinku a projektů z lanškrounské společnosti EGGO SPACE s.r.o., popsal strukturu firmy a její specializace. Jsou mimo jiné schváleným subdodavatelem pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA). V 02/2014 byli součástí mezinárodního programu NASA APPEL IPM 11 zaměřeného na projektový management v oblasti Space v Kennedyho vesmírném středisku v Cape Canaveral na Floridě, USA.

Královéhradecký ELCERAM, a.s. představil jeho generální ředitel Ing. Jan Johan. Jsou výrobci elektrokeramiky a vyvážejí 80 % své produkce. Hlavním výrobkem jsou korundové substráty, dále nabízejí i technologii tlustých vrstev a související aplikace například pro senzory tlaku, výkonovou elektroniku, LED technologie nebo CPV fotovoltaiku.

Vladimír Lešikar, lanškrounský rodák, představil svou firmu LESIKAR, a.s. sídlící v Táboře. Rozvíjejí zákaznická řešení snímačů polohy, absolutních snímačů otáček nebo absolutních snímačů úhlu. Navrhují a testují nové technologie. V rámci členství v Centru kompetence ADVANCED SENSORS, jejímiž dalšími členy jsou například ČVUT Praha, VUT Brno, ZU Plzeň, vyvíjejí magnetické snímače pro lineární měření, měření na velkou vzdálenost nebo snímače pro turbodmychadla.

Akciovou společnost TESLA Blatná představil Pavol Ozaňák, marketingový manažer. Vyrábějí především díly pro motorová vozidla (60 %), elektrické moduly a zařízení (14 %) a elektronické součástky (rezistory, tlumivky a optoelektronické prvky, 12 %).Rovněž osazují desky plošných spojů metodou povrchové montáže. Široce se angažují ve výrobě senzorů. Zajímavou aplikací je projekt senzorického vybavení ochranných oděvů pro hasiče, monitorujícího stav okolí i hasičova těla tak, aby velitel zásahu zavčas postřehl nebezpečí u šesti členů svého družstva.

Další jihočeskou firmou je VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. se sídlem v Přešticích. Ing. Jiří Velkoborský, Country Manager, seznámil přítomné s celosvětovou sítí společností VISHAY, s nejširším sortimentem diskrétních polovodičů a pasivních součástek na světě. V Česku v pěti lokalitách vyrábějí vrstvové a drátové rezistory, keramické kondenzátory, výkonové kondenzátory, polohové snímače odporové a indukčnosti. V uplynulém roce 2013 se soustřeďovali na rozšíření výroby výkonových kondenzátorů, na nové typy indukčností a na co nejvyšší kvalitu dodávek pro automobilový průmysl.

Pánové Ing František Steiner, Ph.D. a Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc..z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni informovali ve své prezentaci o projektu Regionální inovační centrum elektrotechniky – RICE, zaměřeného na diagnostika a zkušebnictví, a na materiálový výzkum. Tento obrovský projekt podpořený částkou  625 milionů Kč z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace s cílem pokrýt celý řetězec od základního a aplikovaného výzkumu přes vývoj, testování až po stavbu funkčních vzorků a prototypů, především v oblastech dopravní techniky, energetiky a molekulární elektroniky a senzorů.

 

 

 

V navazující diskusi se firmy dohodly, že další setkání v roce 2015 zorganizuje BD Sensors u nich v Buchlovicích. O rok později to bude buď v Brně na Vysokém učení technickém, nebo v Plzni na Západočeské univerzitě, podle toho, která vysoká škola dokončí do té doby svůj nový výzkumný areál.

Velké poděkování si zaslouží Město Lanškroun, jež organizačně i hmotně akci významně podpořilo, mimo jiné i sadami dárkových předmětů pro každého účastníka.

Za paní starostku, pobývající v té době mimo Lanškroun, přišel pozdravit shromážděné představitele průmyslu i školství pan Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc., člen zastupitelstva města a předseda jeho finančního výboru.

Rozhovory se v příjemném prostředí salonku Restaurace Koupaliště protáhly až do večerních hodin.

Následující den dvě menší skupinky účastníků III. setkání navštívily výrobní závod společnosti AVX Czech Republic s.r.o. a prohlédly si hlavní části výroby tantalových kondenzátorů.

Velké uznání si za to, že se letošní setkání uskutečnilo, zaslouží společnost AVX Czech Republic a jmenovitě hlavní organizátor a inspirátor Ing. Tomáš Zedníček, PhD. Rovněž ředitel společnosti Ing. Radek Kovář svou přítomností a proslovem prokázal, že si váží takovýchto profesních kontaktů.

 

Jiří Kohout

Foto: Petr Celý (Obr 01) a Jiří Kohout

 

 

 

 

Fotografie:

Obr 01  Celkový pohled na Restauraci Koupaliště.

Obr 02,  Obr 03  Ing. Zedníček zahajuje setkání.

Obr 04  Program akce.

Obr 05  Doc. Maixner oslovuje účastníky jménem města Lanškroun.

Obr 06  Vpředu vlevo Ing. Jonáš (ELCERAM), vpravo Karel Mareček (BD SENSORS), za nimi hosté z vysokých škol.

Obr 07  Karel Mareček hovoří o BD SENSORS.

Obr 08  Dva ředitelé AVX: Ing. Radek Kovář (od roku 2012), Ing. Jiří Skála (1992 – 2011).

Obr 09  Ing. Vojtěch Heřmanský, aktivní koordinátor projektů.

Obr 10  Vlevo Ing. Jiří Velkoborský (VISHAY), vpravo představitelé ZU Plzeň

Obr 11  Vpravo Bc. Jiří Čespiva z FE ČVUT

Obr 12  Tým MÚ Lanškroun zajišťoval registraci účastníků

Obr 13, Obr 14  Profesor Josef Šikula přednáší o laborazoři CNRL Obr

15  Bc. Jiří Čespiva hovoří o tantalových hybriodních kondenzátorech

Obr 16, Obr 17  O firmě EGGO SPACE referoval David Latif

Obr 18  Ing. Jan Johan představil firmu ELCERAM

Obr 19  Vladimír Lešikar popisuje svou společnost LESIKAR, a.s.

Obr 20  Z prezentace Pavola Ozaňáka z firmy TESLA Blatná

Obr 21  Připravované Regionální inovační centrum elektrotechniky – RICE v ZU Plzeň

 

 

 

Firmy zúčastněné na III. setkání výrobců pasivních součástek a senzorů:

AVX Czech Republic s.r.o.

BD SENSORS, s.r.o.

EGGO Space s.r.o.

HaS Lanskroun s.r.o.

Lesikar, a.s.

Tesla Blatna,a.s.

VISHAY ELECTRONIC spol s r.o.

FE VUT, CNRL

Západočeská univerzita

SPŠ-SOU Lanškroun

ELCERAM, a.s.

ČVUT

BVK

EXCELLENT

 

 

 

 

Omluvené firmy:

SCHOTT Electronic Packaging Lanškroun s.r.o.

HARLINGEN s.r.o.

EPCOS, s.r.o., člen skupiny TDK-EPC

LUX-IDent s.r.o.

 

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.