Dobré odpoledne, je úterý 19.9.2017. Dnes má svátek Zita, zítra Oleg.

170913 koncertSrdečně zveme na koncert Kabátova kvarteta, který se koná 15. října v 18:00 v evangelickém kostele v Lanškrouně.
Vstupné dobrovolné.

Program koncertu:

Joseph Haydn Smyčcový kvartet op. 64 č. 5 „Skřivánčí“
1. Allegro moderato
2. Adagio cantabile
3. Menuet: Allegretto, trio
4. Finale: vivace

Antonín Dvořák Smyčcový kvartet op. 96 „Americký“
1. Allegro ma non troppo
2. Lento
3. Molto vivace
4. Finale: Vivace ma non troppo

 


Kabátovo kvarteto

Kabátovo kvarteto vzniklo v roce 2014 na pardubické konzervatoři. Jeho členové jsou Martina Bártová, Sára Schumová (housle), Vladimír Krejčí (viola) a Štěpán Křováček (violoncello). Soubor je pojmenován podle významného českého violisty a skladatele, Jiřího Kabáta, v jehož třídě kvarteto studovalo. Pod jeho vedením nastudovalo díla D. Šostakoviče, W. A. Mozarta, J. Suka, J. Haydna a další. Od roku 2016 se kvarteto zúčastňuje mistrovských interpretačních kurzů v Litomyšli pod vedením profesorů z Akademie múzických umění v Praze (doc. Leoš Čepický, prof. Jan Pěruška, Michal Kaňka)

Členové kvarteta jsou zároveň častými hosty např. komorního souboru Barocco Sempre Giovanne, Filharmonie Hradec Králové, Komorní filharmonie Pardubice, Česká studentská filharmonie aj.

Od podzimu 2017 kvarteto ve svých studiích pokračuje na HAMU ve třídě prof. Václava Bernáška.

Martina Bártová navštěvovala ZUŠ v Lanškrouně a absolvovala Konzervatoř Pardubice v roce 2017 ve třídě PhDr. MgA. Vladimíra Kulíka a MgA. Libora Ježka. Zúčastnila se několika soutěží během svého studia na ZUŠ (soutěž Josefa Muziky v Nové Pace 2. místo) a na konzervatoři (Pro Bohemia Ostrava 2015 2. místo). V 5. ročníku konzervatoře provedla na základě úspěšně vykonaného konkurzu Romanci f moll A. Dvořáka s Komorní filharmonií Pardubice a absolvovala sólovým recitálem.

Kromě klasické hudby se též věnuje improvizaci na housle. Od podzimu 2017 bude posluchačkou HAMU ve třídě doc. Leoše Čepického.

Sára Schumová absolvovala ZUŠ Náchod (p. uč. Janko) a na pardubické konzervatoři studovala u MgA. Ivy Kramperové Svobodové. Během studií na konzervatoři se zúčastnila několika národních i mezinárodních soutěží (Janáčkova soutěž Brno, soutěž Josefa Muziky v Nové Pace, Soutěž Váši Příhody v Českých Budějovicích). V roce 2014 provedla s Filharmonií Hradec Králové Romanci f moll A. Dvořáka a téhož roku získala čestné uznání na soutěži konzervatoří ČR. Od roku 2015 je členkou mladého a nadějného Kabátova kvarteta. 

Ve svých studiích bude od letošního roku pokračovat na pražské HAMU ve třídě Pavla Kudeláska.

Vladimír Krejčí započal svá studia hrou housle u Michala Doubka na  ZUŠ Havlíčkova Pardubice. V současnosti je studentem posledního ročníku pardubické konzervatoře v oboru hra  na violu ve třídě MMus. Jiřího Kabáta. Věnuje se také hudbě lidové (Cimbálová muzika), irské (kapela Beerberries), ale i aranžování skladeb pro smyčcové trio/kvarteto.

Štěpán Křováček hrál nejdříve na housle u svého otce a poté na ZUŠ Střezina. Ve 12 letech vyměnil housle za violoncello. Pokračoval na ZUŠ Střezina pod vedením Zuzany Benýškové. V roce 2010 se v celostátním kole soutěže ZUŠ v komorní hře umístil s klavírním triem na 1. místě. V roce 2011 získal v celostátním kole soutěže ZUŠ 1. místo v sólové kategorii. V roce 2014 se zúčastnil mezinárodní violoncellové soutěže Beethovenův Hradec. Vystudoval konzervatoř v Pardubicích u Mgr. Josefa Krečmera a studium zakončil úspěšným provedením Koncertu pro violoncello č. 1 Camila Saint-Saënse s Filharmonií Hradec Králové.

Od roku 2016 studuje na HAMU ve třídě prof. Miroslava Petráše.