Good afternoon, it is Sunday 16.12.2018. It is the nameday of Albína, tommorow is the nameday of Daniel.

180307 dobrakU Základní školy Dobrovského vyroste nové Regionální polytechnické centrum, které nahradí původní pavilon dílen. Výdaje na stavbu budou z 90 % pokryty dotací – tzn., že z celkové částky 47 milionů korun, město uhradí pouze 4,7 milionů korun. Celý komplex bude napojen na stávající budovu školy na ulici Dobrovského, zároveň bude mít nová budova i samostatný vchod, který budou využívat pro přístup do centra jiné školy, školky, či veřejnost.

„Město Lanškroun je město s průmyslovou tradicí. Rozsahem průmyslu vzhledem k velikosti je unikátní i v celorepublikovém měřítku. Dlouhodobě však trpí nedostatkem technicky vzdělaných pracovníků, který již nyní nutí firmy investovat jinde. Je skutečně nezbytné podniknout konkrétní kroky pro udržení konkurenceschopnosti a perspektivy průmyslu, zde v oblasti školství,“ vysvětluje potřebu stavby nového technického studijního centra pro žáky zástupce ředitele ZŠ Dobrovského a současně radní města Pavel Resler.

Nová budova Regionálního polytechnického centra bude třípatrová. Pro žáky základních škol z Lanškrouna, ale i celého regionu bude vybudováno devět specializovaných učeben – dřevodílna, zámečnická dílna, učebna keramiky, učebna robotiky a programování, učebna pro práci se stavebnicemi (mechanika, fyzika), učebna pro výuku základů mechaniky, konstrukčních činností a přírodovědných předmětů, učebna pro výuku pracovních činností dívek, kuchyňka pro výuku pracovních činností a malá přednášková aula.

Pavlína Hajzlerová

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.