Good morning, it is Thursday 20.6.2019. It is the nameday of Květa, tommorow is the nameday of Alois.

180912 halaMěsto Lanškroun zadalo v březnu 2018 zpracování studie na rozvoj sportovního areálu v Lanškrouně. V tomto areálu se počítá se sportovní halou, krytým plaveckým bazénem i šatnami pro sportovce.


Sportovní areál v Lanškrouně je lokalitou, která se může stále rozvíjet. V současné době se v tomto území nachází Hala Boži Modrého, Atletický stadion Romana Šebrleho, fotbalový stadion s travnatou plochou, dopravní hřiště i skatepark. Na tento areál navazuje lesopark Střelnice s dětským hřištěm, workout hřištěm a dalšími sportovišti pro širokou veřejnost. Nedaleko je také hojně navštěvovaná lokalita Lanškrounských rybníků s běžeckými okruhy a dětským hřištěm na Lanškrouňáčku.

Rada města zadala v březnu 2018 zpracování studie tohoto areálu, tak aby zpracovaný materiál obsáhl dlouhodobé požadavky sportovců i veřejnosti. Lanškrounským sportovcům chybí především městská sportovní hala s dostatečnými parametry pro míčové sporty, zázemí pro hokejovou halu a atletický stadion v podobě šaten a samozřejmě krytý plavecký bazén. To vše by měla řešit zpracovaná studie.

Studie bude důležitým strategickým dokumentem, který bude řešit i návaznost na přilehlé okolí, ubytování, dopravní obslužnost, parkovací plochy i zeleň.

Město Lanškroun chce na základě takto zpracované studie zahájit projekční práce jednotlivých etap tak, aby bylo připraveno na výstavbu a případné čerpání dotačních titulů pro rozvoj sportovišť. Studie, kterou zpracoval Ing. arch. Tomáš Harom, bude v podzimních měsících projednána ve sportovní komisi a následně představena veřejnosti. Městský architekt Ing. arch. Oldřich Bittner popisuje studii sportovního areálu takto: „Jsem rád, že se před zahájením práce na návrhu městské sportovní haly přistoupilo k řešení tak, že je třeba promyslet a stanovit generel celého významného sportovního areálu. Je to areál s velikým potenciálem, kde by měly stát významné sportovní stavby, které nelze budovat současně. O to důležitější je zamyslet se nad dlouhodobým rozvojem. U návrhu sportovní haly oceňuji fakt, že se zadání podařilo udržet v rozumných parametrech, úvodní návrh je dle mého názoru architektonicky velice zdařilý.“

Městského architekta doplnil zpracovatel studie území i městské sportovní haly Ing. arch. Tomáš Harom a popsal nám její parametry následovně: „Hala je koncipována jako víceúčelová. Kromě již zmíněných aktivit nabízí využití pro basketbal, házenou, popř. školní hodiny tělesné výchovy. Šatny poskytnou zázemí pro 90 sportovců. Samozřejmostí je bezbariérovost jak pro sportovce, tak pro diváky. Divácká tribuna a ostatní plochy pro diváky s kapacitou 200 míst jsou přístupné z foyeru. Sportovcům bude k dispozici 6 šaten, každá s vlastním hygienickým zázemím, vč. samostatné šatny pro rozhodčí. Kapacitní nářaďovna umožní díky adaptabilním příčkám dělení jednotlivých kójí podle aktuální potřeby.

Sportovní plocha umožní postavit současně tři standartní volejbalové kurty oddělené mobilními stěnami nebo centrální kurt pro jednotlivé sporty - všechna centrální hřiště disponují parametry pro konání nejvyšších soutěží. Na hlavní sportovní plochu navazuje mobilní stěnou oddělený menší sál sloužící případně jako zázemí pro hlavní sál. Malý sál bude vybavený lezeckou stěnou s parametry pro konání odpovídajících soutěží.“

Město je na samém začátku příprav dalšího rozvoje sportovního areálu. Nyní pravděpodobně nastane proces, kdy budou jednotlivé etapy projektovány. Pro upřesnění dalšího postupu jsme se zeptali starosty města Mgr. Radima Vetchého: „O požadavku občanů města na vybudování krytého plaveckého bazénu víme. Dlouhodobě je zde také požadavek hokejistů i atletů na dobudování šatem a zázemí, které je na stávajících sportovištích nedostačující. Volejbalisté a florbalisté volají po vyhovujících parametrech tělocvičny. Z toho důvodu jsme přistoupili k hledání komplexního řešení. Nechali jsme zpracovat studii, která řeší všechny tyto požadavky. Řeší také stále se opakující požadavek na krytý bazén. Na základě studie zahájíme postupně projekční práce na jednotlivých etapách“. Radima Vetchého doplnil místostarosta Miloš Smola, který říká: “Vždy jsem byl příznivcem krytého plaveckého bazénu v Lanškrouně. Konečně se město rozhoupalo a našlo společnou řeč nad tématem bazénu. To mě těší ze všeho nejvíc.“

Pokud budete mít zájem o další informace o připravovaných projektech, sledujte webové stránky města i Městské noviny, kde vás budeme informovat o prezentaci studie Sportovního areálu.

 

Tisková zpráva MÚ


Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.