Good afternoon, it is Sunday 5.7.2020. It is the nameday of Státní svátek - Cyril a Metoděj, tommorow is the nameday of Státní svátek - Mistr Jan Hus.

190908 pamatkyLanškrounská historie oživla 7. září během Dnů evropského dědictví představujících místní památky tak, jak jsme je dosud neznali. Letos počasí zklamalo, a tak se zahajovalo nikoliv na nádvoří zámku, ale v sále. Program otevírala divadelní fraška Rozhodnutí. Zajímavostí je, že veškeré vybavení (stolek, židle, nádobí) bylo zapůjčeno ze sbírek muzea. "Však jsme se také báli, abychom něco nepoškodili," přiznal jeden z herců.

 

V hostinci u Benoniho muži u pěnivého moku láteří, že cesty kolem Lanškrouna jsou samý výmol, a tak je třeba skončit s výběrem mýtného. Proto se rozhodnou strhnout mýtnou závoru s císařskou orlicí u domu Piáno, který je součástí městských hradeb. I přes vydatný déšť ke stržení závory za přihlížení diváků skutečně dojde. Závora byla naložena na vůz a odvezena.

Program dále pokračoval v kostele sv. Václava, kde asi sedmdesát příznivců památek vyslechlo povídání ředitelky muzea Marie Borkovcové o historii kostela. První zmínky pocházejí z roku 1350 a i kostel má za sebou pohnutou minulost. Vyhořel v 15. a podruhé v 17. století, kdy přišel o gotickou část. Děkan Zbigniew Czendlik pak doplnil jaké vybavení bylo pořízeno za jeho působení, tj. v posledních 26 letech.

Nejvíce původních gotických prvků se dodnes zachovalo v nynější obřadní síni, dříve gotické kapitulní síni kláštera kanovníků sv. Augustina. Návštěvníci si mohli lomené oblouky, pilíře a klenební žebra sbíhající se do svorníků prohlížet za zvuků evropských středověkých písní v podání kapely Gnomus.

Poslední bod programu vyvedl návštěvníky opět do deště. Na pódiu nádvoří zámku mohli diváci sledovat šermířsko-divadelní humorně laděné představení z první poloviny 15. století nazvané Hrdinové. Předvedli ho členové skupiny Adorea, kteří se v závěru vydali "jen na oko" zapálit bývalý augustiniánský klášter.

Marie Hrynečková

 

Foto:

1 až 5 - Herci Divadla Ve středu ztvárnili reálné historické postavy v divadelní frašce Rozhodnutí. U hostinského Benoniho se sešel Eduard Erxleben s dalšími hosty a při společném láteření na stav silnic kolem Lanškrouna se rozhodli, že zlikvidují mýtnou závoru, aby se přestalo platit mýtné. Dějem provázela Gabriela Mačudová.

6 až 10 - U domu Piáno, kde vedly hradby, strhli závoru s císařskou orlicí a naložili ji na vůz.

11 - Dům Piáno získal název podle svého tvaru, pochází z roku 1788. Loni dostal novou fasádu v barvě žlutého okru, sanační omítky, byla opravena a natřena okna a zrestaurovány kamenné prvky (krakorce). V roce 1928 byl klasicistně opraven a rozšířen a v 50. letech minulého století vznikla v zadní části novodobá přístavba.

12 až 14 - V kostele sv. Václava ředitelka muzea Marie Borkovcová hovořila o historii budovy a její výzdobě. První zmínka o kostele sv. Václava pochází z roku 1350. I on má za sebou pohnutou minulost, vyhořel dokonce dvakrát.

15 až 18 - Děkan Zbigniew Czendlik zmínil co nového bylo do kostela pořízeno za doby jeho působení (od roku 1993). Bylo to například vybavení od akademického sochaře Otmara Olivy, který se věnuje tvorbě liturgických předmětů - bronzové svícny a stojan na paškál, které se upevňují do hvězd v podlaze, nádoba na hostie a pohár. Jako dar přibyla do kostela "křížová cesta", obrazy jsou umístěny na bočních pilířích po obou stranách kostela. Pořízen byl v nedávné době rovněž honosně vyšívaný kněžský ornát. V souvislosti s letošním 30. výročím událostí roku 1989 byla zakoupena česká vlajka, která je umístěna u hlavního oltáře (patrná je v pozadí na snímku č. 14).

19 a 20 - Krátkým koncertem se představily Marie Minářová (varhany) a Hanka Krejčová (zpěv).

21 a 22 - Gotická kapitulní síň (dnes obřadní síň) pochází z kláštera kanovníků svatého Augustina, kteří se zde scházeli k modlitbám a poradám. Návštěvníkům se představila kapela Gnomus, která se věnuje evropské středověké hudbě.

23 až 26 - Šermíři z olomoucké skupiny Adorea předvedli kus nazvaný Hrdinové.

27 - V závěru se odebrali s hořícími loučemi k bývalému klášteru Augustiniánů, aby symbolicky naznačili jeho požár.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.