201115 baborakKulturní centrum Lanškroun zveřejnilo smutnou zprávu: „Se zármutkem oznamujeme, že nás dnes opustil náš kolega, kamarád, dlouholetý ředitel Kina Lanškroun, pan Zdeněk Baborák. Za jeho práci, která mu byla životní vášní a přínos pro celé město, mu ze srdce děkujeme a jeho rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast."

I my v redakci Lanškrounsko.cz se připojujeme s vyjádřením upřímné soustrasti Zdenkově rodině. Budeme si ho pamatovat jako vstřícného, přátelského a vždy dobře naladěného člověka.

Marie Hrynečková

 

Foto:
U kina vzniklo pietní místo, kde lidé zapalují svíčky, vzpomínají, či pokládají květiny, na budově je vyvěšena černá vlajka. Mgr. Zdeněk Baborák působil šestnáct let jako ředitel Kina Lanškroun a po sloučení kina s kulturním centrem další rok a půl jako vedoucí kina. V letech 1998 až 2014 byl rovněž zastupitelem města, část tohoto období byl i členem rady města. V letech 2013-2014 zastával funkci druhého místostarosty.