Good night, it is Wednesday 24.4.2019. It is the nameday of Jiří, tommorow is the nameday of Marek.

Lenka BártlováO vybudování cyklostezky z Lanškrouna do České Třebové, která má v první etapě propojit Lanškroun se sídlištěm Zámeček a obcí Rudoltice, se mluví již dlouho. Hlavní silnice, kterou nyní Rudoltičtí využívají, je prakticky bez krajnice, cyklisté i pěší jsou vystaveni značnému nebezpečí úrazu. Jen v posledních třech letech zde přišli o život dva lidé - jedenáctileté děvčátko a mladý muž, další dvě dívky byly těžce zraněny.

 

V jakém stadiu jsou přípravy na výstavbu cyklostezky, jsme se zeptali starostky obce Rudoltice Lenky Bártlové.
V prvé řadě bych za naši obec chtěla říci, že propojení města Lanškroun s Rudolticemi pomocí cyklostezky je z naší strany považováno za prioritní záležitost, a to s ohledem na umožnění bezpečného pohybu pěších i cyklistů po silnici I. třídy, která uvedená území spojuje.  Jsem opravdu velice vděčná za to, že města a obce, která jsou sdružena v Dobrovolném svazku obcí Lanškrounsko, tuto akci jednomyslně podpořila, a proto bych jim chtěla touto cestou upřímně poděkovat. Investorem celé této investiční akce (Lanškroun – Česká Třebová) je totiž Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko a v letošním roce je opravdu aktuální výstavba její I. etapy tzn. Lanškroun – Rudoltice.  Zda skutečně dojde k její výstavbě v letošním roce však záleží především na tom, zda Státní fond dopravní infrastruktury, který již v nedávné době přislíbil 10milionovou dotaci na tuto etapu v roce 2010,  přijme oficiální žádost svazku obcí o tuto dotaci jako kompletní a bezchybnou. Tato musí být i přes tento příslib podána nejpozději do 20. 3. 2010. V této souvislosti je také určitě třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na získání tohoto příslibu, který byl již schválen SFDI v rámci jeho rozpočtu na letošní rok.


Jak bude stezka dlouhá a kudy přesně povede? Existuje nákres trasy?
Cyklostezka Lanškroun - Rudoltice bude dlouhá 2,6 km a mezi městem Lanškroun a obcí Rudoltice bude probíhat souběžně se silnicí I. třídy č. 43, a to ve směru Lanškroun – Rudoltice po její pravé straně. Cyklostezka v naší obci se pod průmyslovou zónou (u Autoservisu Tejkl) stáčí mezi domy a ústí na místní komunikaci. Končí v podstatě na silnici III. třídy, která prochází obcí. Projekt celé trasy samozřejmě existuje a bude veřejně přístupný v prostorách Obecního úřadu v Rudolticích.


Předpokládá se, že stezku budou moci bezpečně využívat kromě cyklistů i chodci a bruslaři?
Cyklostezka je navržena pro smíšený provoz, to znamená, že ji budou moci využívat jak pěší, tak cyklisté. Co se týče bruslařů, nejsem si jistá, zda to bude pro ně zcela bezpečné, a to zejména v úseku na území naší obce, který ústí pod průmyslovou zónou mezi domy a končí v podstatě celkem prudkým srázem na silnici III. třídy. Myslím, že v těchto místech bude vhodné umístit nějaké dopravní značení, které by na toto riziko upozornilo. Domnívám se, že pro bruslaře konkrétně tento úsek rozhodně bezpečným nebude.


Jsou již vyjasněny majetkoprávní vztahy s majiteli dotčených pozemků?
Majitelů dotčených pozemků je po celé trase cyklostezky z Lanškrouna do Rudoltic několik. Jsou mezi nimi samozřejmě město Lanškroun a obec Rudoltice, ale také i Česká republika, jejíž pozemky spravuje Pozemkový fond ČR či s nimi hospodaří Zemědělská vodohospodářská správa, Ředitelství silnic a dálnic anebo například Správa železniční a dopravní cesty. Co se týče pozemků státu, řešení majetkoprávních vztahů s naší obcí je na dobré cestě. PF ČR vyslovil souhlas s výstavbou cyklostezky na pozemcích, které spravuje a na které současně naše obec má uzavřené nájemní smlouvy. O koupi těchto pozemků, resp. jejich částí, má obec již zažádáno. Protože investorem této investiční akce je Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko, na veškeré pozemky na našem území, které se jí dotknou, jsou dále uzavřeny buď smlouvy o smlouvách budoucích či přímo smlouvy o zřízení věcného břemene.


Jak se budou na financování stezky podílet jednotlivé obce?
Jak jsem již uvedla, jsem opravdu vděčná obcím, které jsou ve svazku sdruženy, neboť došlo ke konsensu i v oblasti financování této akce.  Pokud vše dobře dopadne a bude potvrzena ona 10timilionová dotace ze SFDI, pak se jeví jako nejvhodnější dofinancování této I. etapy jednak jednorázovými příspěvky zúčastněných, tj. obce Rudoltice a města Lanškroun, a na zbylou část – maximálně do výše 8 mil. Kč by si měl svazek obcí vzít úvěr od bankovního ústavu, který by měl být splácen v poměru město Lanškroun, Česká Třebová – každé 3/10 a obce Rudoltice, Damníkov, Třebovice a Rybník – každá 1/10.  V jaké výši jej nakonec bude čerpat, záleží samozřejmě na vysoutěžené ceně při výběrovém řízení.  Veřejné osvětlení si každá obec bude na svém katastru financovat ze svých rozpočtových prostředků.


Kdy by měla být etapa Lanškroun - Rudoltice dokončena?
Pokud vše dobře půjde a SFDI poskytne přislíbenou dotaci, pak se domnívám, že by se I. etapa celé cyklostezky, tzn. Lanškroun – Rudoltice měla v letošním roce začít stavět během léta s tím, že musí být dokončena do konce tohoto roku.


Marie Hrynečková

 

Obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí Lanškrounsko:  Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek.


 

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.