Good night, it is Wednesday 24.4.2019. It is the nameday of Jiří, tommorow is the nameday of Marek.

AVEX

Otevřený dopis zastupitelům Rudoltic

Vážení,
stojíte před rozhodnutím, které může navždy poznamenat tvář naší krajiny i způsob života, který v ní vedeme. Řeč je o plánovaném vzniku obchodního centra v katastru obce Rudoltice.

Jako podnikatel chápu, že je pro obec důležité zpeněžit pozemky a tím zalepit nějakou tu dírku v obecním rozpočtu. Ovšem za jakou cenu? Zájmem a cílem developera je postavit, posléze pronajmout nebo prodat v podstatě cokoliv, bez ohledu na to, jaké dopady taková stavba bude mít na své okolí. I když tímto dopadem bude reálná likvidace maloobchodníků, kteří tvoří páteř dobrého fungování každé obce.
Ještě jsme se nevymanili z recese, trendem doby je, že stále větší objem prodeje se přesunuje na internet. Výstavba nových prodejen je v situaci, kdy tržby maloobchodů z nepotravinářského zboží neustále klesají, přinejmenším diskutabilní, zvláště uvážíme-li, na jak maličký trh se tento gigantický projekt chystá! Výstavba gigantických prodejen bude mít pravděpodobně malý dopad na Rudoltice samotné, zato ovšem zásadním způsobem pozmění tvář Lanškrouna. Budeme moci jen přihlížet, jak se bude postupně vylidňovat vnitřní město, a místo toho budeme zabírat a zastavovat další ornou půdu. A co za to získáme?
Prý vytvoření 150 nových pracovních míst. Jistě, nějaká volná místa vzniknou, ale je nutné si uvědomit, že samoobslužný prodej používaný v hypermarketech potřebuje pro svůj provoz velice malý počet zaměstnanců. Market Avex Baumarkt zaměstnával podle účetní uzávěrky za rok 2009 pouhých 30 osob, a to včetně vedení společnosti!
Navíc úměrně tempu, s nímž budou lanškrounské obchody mizet z mapy města, se bude i zvyšovat ztráta na daních z příjmu, který maloobchodníci generují. Řetězce tu své zisky totiž zcela jistě danit nebudou, jelikož tak učiní v místě sídla svých společností.  Tedy – mají-li co zdanit! A to vůbec nemluvím o tom, že by část zisku opět investovali do Lanškrounska a tím vraceli peníze zpět do regionu! Market Avex Baumarkt, který se má usídlit na rudoltických polích, funguje na principu franchisingu, tedy umožňuje v podstatě komukoliv podnikat v daném oboru bez počátečních znalostí a praxe, a přitom používat obchodní jméno a provozní systém, aniž by měl s opravdovým držitelem značky majetkově cokoliv společného. Současný nájemce konceptu AVEX nepodniká ani 6 měsíců (nemá zveřejněný hospodářský výsledek ani za jeden rok). Společnosti Hobbymarkety CZ s.r.o., od níž licenci převzal, přitom stihla v roce 2009 za šest měsíců provozu marketu Avex ve Valašském Meziříčí vyrobit ztrátu ve výši 16 milionů korun.
Rozvinuté evropské země jako je Německo, Rakousko, ale i všechny severské země či částečně i Polsko už pochopily, že výstavbu hypermarketů je nutné regulovat. Podobný projekt takto velkého rozsahu by tam neměl šanci uspět. Jen my a od nás sousedé dále na východ jsme zatím nic takového nezavedli a tyto iluzorní chrámy konzumu si hýčkáme bez vědomí toho, co nám v důsledku přinášejí. Jak velmi příznačné! Není divu, že se řetězce snaží proniknout tam, kde jim v tom nikdo nebrání, a my jim ty dveře v sladké nevědomosti ještě otevíráme.
Proto apeluji na zastupitele Rudoltic, aby před konečným rozhodnutím jednali i s vedením města Lanškrouna a zvážili, jakého „Trójského koně“ mu svým záměrem hodlají darovat. Apeluji na to, aby zvážili, jaký urbanistický dopad budou mít dvě velké plecho-betonové krabice na prostředí elegantního zámečku v obci, a aby se zamysleli nad tím, jestli jim za pár let, až prvotní zájem a s ním i tržby opadnou, nezbudou jen oči pro pláč a ve vesnici ohyzdné samoobslužné velkoobchodní sklady, které mohou být lukrativní z hlediska strategického zásobování podél plánovaného dálničního tahu na Polsko, ale na hony vzdálené slibovanému konceptu občanské vybavenosti, pod níž většina občanů chápe spíše mateřské školy, lékařské ordinace či kulturní instituce.
Velice doufám, že se rudoltičtí zastupitelé ještě zamyslí nad dopadem plánované výstavby a že vědomí odpovědnosti za negativní dlouhodobý dopad stávajícího rozhodnutí zvítězí nad jednorázovým ziskem z prodeje pozemků.


František Joklík

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


P.S. Veškeré informace použité v tomto dopise jsem čerpal z veřejně dostupných zdrojů jako jsou www.justice.cz (informace z obchodního rejstříku), nebo www.nesehnuti.cz - studie Environmentálni dopady prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice 2003–2009.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.