18. květen až 22. srpen - Výstava Muzejní nej

18. květen - Výstava Muzejní nej

Výroční výstava v Městském muzeu Lanškroun (18. 5. – 22. 8. 2021) navazuje na vydání knihy Pojďte s námi do muzea a seznámí návštěvníky se zajímavými zrestaurovanými sbírkami, plány a fotografiemi města Lanškrouna a dalšími artefakty.

Představuje obsahově pestrý soubor nejrůznějších unikátních a speciálních předmětů z archeologie, historie a výtvarného umění i zoologie. Všechny se pyšní tím nej…. Tyto předměty se nacházejí v depozitářích muzea a mnoho z nich bude poprvé vystaveno.

Zveřejněny budou předměty s legendou (pamětní deska s Bertholdův pramen, 1900, litina), nejdražší zrestaurovaný předmět, nejfotogeničtější sbírka (vysoké kolo, kolem 1880, dřevo, kov), nejhodnotnější soubor grafických listů (od Jiřího Andrleho), nejohroženější sbírkový předmět (mamutí kel, nález při hloubení studny v roce 1959), nejzáhadnější obraz (přemalba obrazu Julius Zopf, Před bouří, 1. pol. 19. století, olej na plátně) , nejchlupatější (antilopa kudu, vycpanina, poč. 20. století), nejexotičtější sbírka (váček na opium a cop uříznutý Číňanovi při boxerském povstání, Čína, 1900), nejpichlavější (formy na modrotisk a vochle), nejextravagantnější (paraván s romantickou krajinou a hradem Karlštejnem před přestavbou od Václava Víška, 1878, olej na plátně) nejmenší, nejzlatější (altánové hodiny, poč. 19. století, dřevo, kov, alabastr, řezba, zlacení), nejkřehčí (soubor porcelánových váz a popelník s dekorem navržený Jindřichem Markem, výrobce Royal Dux, 1958-1960, Duchcov), nejpodivnější (posmrtná maska Napoleona, I., 19. století, sádra), nejzáhadnější (zlomek vrtule z havarovaného letadla s M. R. Štefánikem, 1919, dřevo), nejstarší fosilie (zkamenělina mořského mlže, křídový útvar okolí Lanškrouna) nejstarší lidské výrobky (pazourkový hrot, nález mezi Lanškrounem a Žichlínkem, mezolit, vrtané sekery, neolit, kámen), nejpublikovanější, nejohroženější, nejukecanější (rádio), nejzvědavější, nejromantičtější (forma na perník se srdcem), nejpůvabnější (Portrét Barbory Perníkářové od neznámého autora, 18. století, olej na dřevě), nejpůsobivější (Karel Schadt, Krajina se stromy, 1925, olej na plátně), nejdelší (vodovodní dřevěné potrubí) a nejčastěji používané předměty v domácnosti (pračka značky Triumf, 1952, dřevo, kov), opakovaně používaný výtvarný námět v historii umění (autor neznámý, Ukřižování Krista, poč. 19. století, plej na plátně), nejstarší edukativní předmět (makety staveb vyrobené studenty gymnázia v 30. letech 20. století), největší počtem stehů (spolkovní prapory) atd. Vystaveny budou také nejnákladnější a nejnovější akvizice sbírek (betlémy od B. Šilara a J. Haldové, obrazy – Karel Balcar, Gonna have baby, 2017, olej na plátně, Václav Pučelík, Pohled na město Lanškroun, 1948, olej na plátně).

Najdete zde nabyté obrazy od soudobých autorů a jimi nejčastěji zpodobňovaná architektura města jako např. od Veroniky Balcarové, Eduarda Landy, Karla Komínka, Evy Milotové, Petra Špačka, Jiřího Vavřiny a dalších.

Výstava bude seznamovat také s posláním muzea a jeho úlohami ve společnosti, se vznikem městského muzea v našem městě, se složením sbírkového fondu a činnostmi muzea. Exponáty nemají prvoplánově sloužit pouze k představení nejzajímavějších akvizic muzea, ale prezentují i rozmanitost činností, které se kolem sbírkového předmětu dějí. Záměrem výstavy je rovněž objasnit práci ředitele a odborných pracovníků, jejichž podstatnou část tvoří péče o sbírky, jejich kvalitní doplňování, zhodnocení, vědecké zpracování či prezentace prostřednictvím odborných publikací, výstav, přednášek a dalších kulturně-výchovných akcí. Na výstavě si můžete vyzkoušet nově zapsané předměty popsat a vytvořit jejich evidenční záznam. Pro děti jsme připravili pracovní listy. Děkujeme za finanční podporu firmě HaS Lanškroun, s. r. o.

Nenechte si prohlídku výstavy rozhodně ujít.

Marie Borkovcová