Tatenice

ZamekNěmecký název: Tattenitz
Počet obyvatel: 854
Počet domů: 283
Rozloha: 2684 ha
Zeměpisná poloha: 49o52' N / 16o41´ E
Nadmořská výška: 375 m n.m.
Tel.: 465 381 230
Adresa: OÚ 563 01 Tatenice 86
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Web: www.tatenice.cz

Obec s 844 obyvateli zmiňovaná již r. 1065, bohatá kulturními památkami i přírodními krásami, leží na pomezí Čech a Moravy v údolí řeky Moravská Sázava (340 m n. m.) pod nejjižnějšími výběžky Orlických hor mezi městy Lanškroun, Moravská Třebová a Zábřeh na Moravě na hlavní železniční trati 35 km od hranic s Polskem.
Strategická poloha Tatenice při staré obchodní stezce, která tu vedla přes pohraniční lesy Českého království a vstupovala průsmykem v Zábřežské vrchovině podél řeky na severní Moravu, dala vzniknout už v počátcích osidlování strážní tvrzi. Tvrz přebudoval v r. 1606 Ladislav Velen ze Žerotína na jednopatrový čtyřkřídlý pozdně renesanční lovecký zámek. Projekt je dílem italského stavitele G. Motaly de Bonnamone.
V polovině 80. let 20. století byla dokončena celková rekonstrukce zámku a obnovena sgrafita a omítková štuková výzdoba stropů, která patří k nejbohatším na Moravě. Velmi cenné jsou zachovalé renesanční vstupní a nádvořní portály a několik renesančních okenních ostění. V interiéru opraveného zámku jsou kanceláře obecního úřadu, knihovna, restaurace, sál a obřadní síň s bohatými štuky. Rozsáhlé podkrovní prostory zatím čekají na své využití.
Barokní kostel sv. Jana Křtitele ks 50 m vysokou věží a dvěma zvony byl postavený v letech 1716 - 23 podle návrhu významného italského stavitele Martelliniho. Velmi cenná výzdoba a výmalba je od Judy Tadeáše Šuplera. Kolem kostela je hřbitov s kaplí P. Marie, Evropsky jedinečný je boční oltář vyřezaný ve dřevě podle obrazu vlámského malíře Van Dycka.ObecSoučasnost obce charakterizuje péče o vzdělávání a rozvoj služeb. Mateřská škola s dětskou zahradou je uprostřed obce v budově, kde má ordinaci dětská lékařka, v jiné části komplexu ordinuje praktický lékař pro dospělé, blízko je ordinace zubního lékaře.
Budova úplné základní školy z r. 1886 byla v r. 1996 rozšířena o přístavbu odborných učeben, kabinetů, šaten, kuchyně s jídelnou a za pomoci rodičů vzniklo hřiště na tenis a volejbal. Žáci mají v počítačové učebně přístup na internet, specializované učebny jsou pro přírodovědu, zeměpis, chemii, fyziku či výchovy.
Sokol Tatenice pořádá nejen sportovní zápasy, ale zajišťuje v areálu u fotbalového hřiště i kulturní a zábavní akce. Hasiči v r. 1999 zcela rekonstruovali požární zbrojnici, bohatý revír má myslivecké sdružení, čisté řeky rybáři.
V Tatenici si můžete vybrat za řady prodejen či poskytovatelů služeb. Můžete zajít do internetového centra obce nebo do některé z restaurací, můžete využít investiční příležitosti či si vybrat volné stavební parcely pro váš dům.

Podrobné informace (převzato z "Vlastivědy Lanškrounska"):
 Obec Tatenice patří historicky k moravským obcím regionu a rozkládá podél toku Hraničního potoka 10 km jihovýchodně od Lanškrouna. První bezpečná zmínka o Tatenici pochází z roku 1267, kdy moravskotřebovský pán Boreš z Rýzmburka daroval augustiniánům eremitům z později založeného kláštera Koruna svaté Marie půl vsi. Druhá část vesnice náležela ke zboží hoštejnskému. Snad již Boreš založil v Tatenici tvrz, která je poprvé připomínána roku 1298, kdy již osm let držel Tatenici a Hoštejn Jaroslav ze Šternberka. Přes několik dalších majitelů (1418-46 páni z Rýznburka) přešla ves roku 1453 do držení majitele zábřežského panství Jana Tunkla z Brníčka. Od roku 1480 držel Tatenici spolu se štíteckým panstvím, k němuž ves náležela, Jan z Dačic a roku 1517 ji prodali páni z Koněpas majiteli zábřežského panství Ladislavu z Boskovic. V této době čítala vesnice podle berního rejstříku 37 usedlých a jména tehdejších hospodářů ukazují, že byla smíšeného národnostního charakteru. Ještě v průběhu 16. století se ovšem vesnice zcela poněmčila. Roku 1600 přikoupil Tatenici ke svému noravskotřebovskému panství Ladislav Velen ze Žerotína který zde roku 1606 vybudoval honosný lovecký zámek. Když roku 1621 z náboženských důvodů Ladislav Velen ze Žerotína emigroval, v držení konfiskovaného moravskotřebovského panství vešel rod Lichtenštejnů. V rukou tohoto rodu, který držel i sousední panství lanškrounské, zůstala Tatenice až do konce feudalismu.
Tatenická rychta se poprvé připomíná roku 1281, k níž roku 1355 náleželo příslušenství v podobě dvou svobodných lánů, svobodný mlýn, šenk a třetina ze všech rychtářem uložených pokut. K rychtě směl její majitel držet řemeslníky jako například kováře, ševce, řezníka a pekaře a v době válečného konfliktu musel postavit vrchnosti pacholka ve zbroji s koněm.Obec 
 Tatenický kostel sv. Jana Křtitele je poprvé jako farní uváděn roku 1350, kdy byl připojen k diecézi litomyšlské. V 16. století kostel drželi nekatoličtí duchovní, naposledy roku 1624 kněz Jan Frigius. V době pobělohorské farnost zanikla (přes krátkou epizodu ve čtyřicátých letech 17. století, kdy byla založena i zdejší škola) a kostel byl spravován ze Starého Města. Roku 1707 byla fara obnovena a roku 1723 zde byl postaven na místě starého dřevěného kostela současný barokní chrám, který je dílem italského architekta Domenica Martinelliho.
V první čtvrtině byla vesnice postižena po velké neúrodě v letech 1707-09 hladomorem a roku 1714 zde řádil mor. Roku 1744 byla Tatenice popleněna táhnoucími husary vedenými Hansem Schützem.
Koncem 18. století postihl vesnici velký požár, jemuž rolu 1798 padlo za oběť kromě zámku celkem 24 usedlostí. Po požáru byla obnovena jen část zdejšího renesančního zámku a celé jižní křídlo bylo strženo. Konec feudalismu předznamenala stavba olomoucko-pražské dráhy v letech 1842-1845 (mezi obcemi Krasíkov a Tatenice procházející tunelem vyrubaným ve skále), na níž byla zřízena železniční zastávka Tatenice.
 Do roku 1945 německá obec byla po odsunu dosídlena z českého vnitrozemí. Teprve v roce 1956 založené jednotné zemědělské družstvo se v polovině 70. let integrovalo do JZD Žichlínek a jeho tradice pokračuje i v rámci dnešního ZOD Žichlínek.
K významným památkám v Tatenici patří kromě kostela zmiňovaný renesanční zámeček z roku 1606, postavený Ladislavem Velenem ze Žerotína na místě někdejší tvrze. Projekt stavby je dílem italského stavitele G. Mottaly. Roku 1985 prošla značně zchátrálá stavba, která v poválečném období sloužila jej jako sklady (v 60. letech se dokonce uvažovalo o jeho likvidaci), generální rekonstrukcí. Dnes představuje zámek chloubu obce a jsou v něm umístěny kanceláře obecního úřadu, knihovna, hostinec a je využíván k četným společenským akcím. Kromě něj se v obci dochovala i řada drobnějších památek jako několik kamenných křížů z 18. a 19. století (u Pecháčků, Čulíků a u fary) a kamenné skulptury Nejsvětější Trojice, sv. Rocha (patrona a ochránce před morem) nebo sv. Floriána (ochránce proti zhoubnému ohni).
V současnosti je v obci úplná základní škola (budova z roku 1886 byla v roce 1995 zcela rekonstruována), mateřská škola, svou ordinaci zde má dětský i praktický lékař. Spolkový život v Tatenici reprezentují dobrovolní hasiči (roku 1999 prošla zbrojnice generální opravou), Sokol Tatenice, pořádající řadu sportovních utkání a dále myslivecké sdružení. V obci žije celkem 850 obyvatel.