Tající sníh a déšť plní lanškrounské rybníky a koryta potoků

Tající sníh a déšť plní lanškrounské rybníky a koryta potoků

Vodu zbarvenou bahnem, která se v těchto dnech valí lanškrounskými rybníky, naštěstí vysokokapacitní bezpečnostní přelivy v Dlouhém i Krátkém rybníku stíhají odvádět do Ostrovského potoka.

Hladina lanškrounských vodních toků je monitorovaná, součástí varovného systému je vodoměrná stupnice umístěná v Ostrovském potoce u autobusového nádraží.

V minulosti při větší vodě vznikaly problémy u vpustí do zatrubněného potoka, který vede pod celým Teslovem. Dvě kritická místa jsou v tuto chvíli opravena a zabezpečena proti vniknutí větších předmětů, které by bránily průtoku. Podle větví poházených kolem lze soudit, že jsou monitorované a pravidelně čištěné.

Ve fotogalerii je vidět, jak vypadaly rybníky i vtoky při poměrně silném dešti 3. ledna.

Marie Hrynečková

https://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/9427-bleskova-povoden

https://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/9443-stromy-kere-tune-a-louky-radim-vetchy-predstavil-recept-proti-dalsim-zaplavam

Foto:

1 - Rybník Dlouhý je plný po okraj.
2 - Bezpečnostní přeliv na rybníku Dlouhý.
3 - Hráz na rybníku Krátký je zpevněná. Práce byly dokončeny před Vánocemi.
4 až 6 - Nově zrekonstruovaný vysokokapacitní bezpečnostní přeliv na rybníku Krátký.
7 - Zatrubněný vodní tok, který začíná u řadových garáží, ústí do Ostrovského potoka pod autobusovým nádražím a svářečskou školou. Poté jde cca 30 m otevřeným korytem, které je vidět z parkoviště u Lidlu směrem k autobusovému nádraží.
8 - Za hotelem Rubyk se do zatrubnění vlévá další bezejmenný vodní tok, který pramení nad zahrádkami v cihelně a do zatrubnění natéká naproti čerpací stanici Agrochem. Poté jde pod areálem Agrochemu, pod železniční tratí (kde jde pár metrů po povrchu) a poté před školním hřištěm zase natéká do zatrubnění (fialově jsou vyznačeny zatrubněné části).
9 a 10 - Vtok do zatrubněného potoka pod Teslovem byl zrekonstruován před dvěma lety poté, co při bleskové povodni v roce 2020 byl jednou z příčin zaplavené ulice Krátké a prostoru mezi panelákem a řadovými garážemi.
11 a 13 - Takto vypadal vtok do zatrubnění naproti benzínce Agrochem v únoru 2023.
12 a 14 - A takto vypadal 3. ledna 2024.
15 - Koryto potoka proti Agrochemu volá po vyčištění.
16 a 17 - Vodoměrná stupnice v Ostrovském potoce poblíž autobusového nádraží.
18 - Soutok Ostrovského a Třešňoveckého potoka za bývalou průmyslovkou na Kollárově ulici.