Zastupitelé i napodruhé odmítli bezúplatně převzít budovu bývalé školy na ulici Kollárova

Zastupitelé i napodruhé odmítli bezúplatně převzít budovu bývalé školy na ulici Kollárova

Na konci roku 2019 převedlo město Lanškroun Pardubickému kraji bezúplatně budovu gymnázia. V loňském roce Pardubický kraj vznesl stejný požadavek na budovu školy na náměstí A. Jiráska 140 a současně městu nabídl svou budovu bývalé střední školy na ulici Kollárova. Zastupitelé jednali o převodu obou budov už loni v září, ale tehdy nebylo přijato žádné usnesení. Proto na dubnové zastupitelstvo předložil návrh využít nabídky kraje zastupitel Hynek Brýdl, který ještě jako radní rozpracoval možnosti přesunu Domu dětí a mládeže a městské knihovny do objektu na ulici Kollárova. Pro záměr ale na konci loňského roku nenašel podporu a pochopení u ostatních koaličních zastupitelů, což vyústilo až v odchod Hynka Brýdla z Rady města.

V důvodové zprávě Hynek Brýdl k převodu budovy z kraje na město mimo jiné uvedl: „Jako nejvhodnější využití se stále jeví Středisko volného času a to zejména z důvodu, že současná budova DDM na ulici Vančurova je ve špatném technickém stavu a především je kapacitně nedostatečná. Rada města sice aktuálně nabízí pro DDM prostory bývalého bytu školníka na ZŠ Dobrovského, což je však nekoncepční a nedostatečné řešení problému. Navíc je ZŠ Dobrovského nucena ukončit nájem tohoto prostoru s DSO Severo-Lanškrounsko, čímž přijde o příjem cca 120tis./rok.“

„Je v našem zájmu, aby ta budova vzkvétala a nechátrala, navíc je to majetek, který má poměrně významnou hodnotu a mohl by vyřešit spoustu našich problémů,“ uvedl Hynek Brýdl na zastupitelstvu svůj návrh na nabytí budovy na ulici Kollárova do majetku města. Připomněl, že město může využít několika dotačních titulů a ušetřit tak na rekonstrukci budovy.

Odmítání bezúplatného převedení budovy do městského majetku nerozumí ani opoziční zastupitel Tomáš Resler: „I kdyby město pro budovu v budoucnu nemělo uplatnění, tak je to poměrně značný majetek, který se dá případně i prodat a získat tím příjmy na něco dalšího.“ Na jeho slova reagoval starosta Radim Vetchý: „Dostat barák a prodat ho s Pardubickým krajem nefunguje.“ S tím souhlasil Hynek Brýdl, který ale dodal: „Jsem přesvědčený, že budova využita bude. I kdyby měla být z části pronajímána jiným subjektům, tak to může být nový příjem města.“

Proti návrhu přijmout od kraje budovu bývalé školy se postavil starosta Radim Vetchý, který uvedl, že kraj si nechal v minulosti vytvořit studii na přestěhování svých školských zařízení do budovy na ulici Kollárova, která mu vyšla na přibližně 30 milionů korun. Podle městské studie z loňského roku by rekonstrukce pro potřeby DDM a knihovny stála asi 40 milionů korun. V diskuzi starosta avizoval záměr předložit protinávrh převést na kraj městskou budovu na náměstí A. Jiráska 140. Po kritice opozičních zastupitelů, že body spolu nesouvisí, od záměru upustil. Hlasovalo se proto pouze o návrhu Hynka Brýdla převést na město krajskou budovu na ulici Kollárova. Návrh podpořilo pouze 8 zastupitelů a město tedy ani tentokrát možnost získat bezúplatně od kraje budovu bývalé střední školy nevyužilo.

 

Hlasování:
Pro návrh: Hynek Brýdl, Roman Bureš, Petr Dušek, Jiří Hurych, Petr Kotyza, Jiří Kráčmar, Tomáš Resler, Stanislava Švarcová
Proti návrhu: Radim Vetchý, Oldřich Strnad, Miloš Smola, Josef Fuchs, Vladislava Hanyšová, Jaroslav Karlík, Stanislav Popelář, Oldřich Řehák, Vítězslav Seidl, Lenka Ševčíková
Zdržel se: Jiří Neček
Nepřítomni: Martin Košťál, Jindřich Marek

 

Matěj Brýdl
vizualizace a půdorysy: Studie proveditelnosti Střediska volného času, Autor návrhu Ing. Miroslav Tyl