Na koupaliště se vrátí restaurace, nová a moderní

Na koupaliště se vrátí restaurace, nová a moderní

Návštěvníci koupaliště, i ti, kteří zavítají do rekreační oblasti Lanškrounských rybníků, budou moci v budoucnu navštívit i zrekonstruovanou restauraci.

Na základě architektonické studie k ní město společně s projektantem Jiřím Svobodou připravuje projekt. Samotná rekonstrukce by pak měla proběhnout současně s výstavbou nového koupaliště, brouzdaliště, herních prvků pro děti a moderního zázemí.

Historie restaurace na koupališti se datuje již od roku 1927. Tehdy byla stavba ústřední budovou Tereziiných lázní s městskou plovárnou. Areál, ale i samotná budova, však procházela v čase různými proměnami. Současnou podobu získala budova v 90. letech po rozsáhlejší rekonstrukci. V tu dobu bylo koupaliště vyhlášené právě dobrou kuchyní a pověstnými diskotékami. Funkci koupaliště už ale příliš neplnilo. To by se ale nyní mělo změnit, jak uvádí místostarosta Miloš Smola: „Byl bych rád, kdyby tento areál sloužil svému účelu, jako tomu bylo v minulosti. Naším cílem je zajistit bezpečné a čisté koupání po celou sezonu, a to i pro děti. Historicky ke koupališti totiž patřilo i dětské brouzdaliště. Proto se v rámci projektu snažíme i o návrat herních prvků pro děti právě formou brouzdaliště či vodního potoku. Vznikne tak kompletní zázemí pro koupání, občerstvení a zábavu. Věřím, že i rodiny s dětmi ocení, že v letních měsících nebudou muset dojíždět za čistým koupáním do okolních měst.“

V prostorách restaurace by mělo dojít především k celkové obnově interiéru. Stavebně technické řešení budovy dále zahrnuje také prodloužení menšího křídla restaurace o zádveří před vstupy na veřejné toalety. Zastřešení tohoto křídla přinese nové prostory ve 2. patře. „Pracovní jednání ohledně vzhledu, ale i dispozičních změn budoucího areálu koupaliště stále pobíhají. Snažíme se, aby areál byl již od svého otevření plnohodnotný, ale také aby měl možnost se nadále rozvíjet. V první fázi dojde k již zmíněné rekonstrukci restaurace, jejíž součástí budou 2 venkovní terasy rozdělené přístavbou venkovního baru na část pro platící návštěvníky koupaliště a na část mimo placený areál. Spolu s restaurací a jejím okolím také řešíme vstup do celého areálu spolu s renovací minigolfu, umístěním dostatečného počtu stojanů pro kola a přesunutím stávajících herních prvků mimo placenou zónu koupaliště. Věřím, že se všechny plánované projekty podaří dotáhnout do konce a areál jako celek bude plnit svou funkci,“ říká městská architektka Pavla Sommerschuh.

Vedení města připravuje projekt na renovaci jak exteriéru, tak interiéru restaurace u koupaliště. Veškeré navrhované úpravy jsou konzultovány na pracovních jednáních s městskou architektkou a odborníky na gastro provoz. „V součinnosti s vedením města řešíme otázky vybavení provozního zázemí restaurace a gastrotechnologie kuchyně. Plánovaný provoz kuchyně by měl zajistit sezónní občerstvení pro návštěvníky koupaliště, a zároveň nabídnout služby v rámci restaurace s venkovní terasou,“ doplňuje Pavlína Tovtiková, ředitelka ŠJ Madoret.

„Hláska, molo, vstupní brány, hřiště Lanškrouňáček, Gladiator workout hřiště, značení běžeckých tras. To jsou postupné a převážně drobné investice do lokality Lanškrounských rybníků, které jsme systematicky realizovali pro její rozvoj a proto, aby se zde návštěvníci cítili dobře. Tou nejzásadnější investicí je revitalizace celého koupaliště, které se stane oblíbeným místem pro aktivní odpočinek místních i turistů,“ dodává na závěr starosta města Radim Vetchý.

Tisková zpráva města