Probíhá statické zajištění čp. 45 a přípravy na rekonstrukci ulice Sv. Čecha

Probíhá statické zajištění čp. 45 a přípravy na rekonstrukci ulice Sv. Čecha

V letošním roce konečně dojde k rekonstrukci ulice Sv. Čecha, kde je už dva roky v provozu nová Poliklinika Lanškroun.

Opravě celé ulice bránila podmínka, že nejdříve musí být staticky zajištěna budova s podloubím čp. 45, která stojí na rohu náměstí J. M. Marků a ul. Sv. Čecha. Ta je však v soukromém vlastnictví.

Podle tiskové zprávy města probíhala jednání s vlastníky domu čp. 45 už od loňského roku. Vedení města se rozhodlo podílet se polovinou na nákladech spojených se statickým zajištěním domu. Neinvestiční dotaci ve výši 1,2 miliony korun schválilo zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání. Vedení města domluvilo s vlastníkem budovy technické úpravy podloubí, které nejen zůstane zachováno a volně průchozí, ale navíc ulici Sv. Čecha s náměstním propojí bezbariérově.

Do konce července by měly skončit práce na výměně plynovodu, vodovodu a kanalizace, které v současné době probíhají nejen na ulici Sv. Čecha, ale také v ulici Strážní. Její část od polikliniky dolů po ulici Máchovu je totiž také součástí rekonstrukce.

Odbor investic a majetku předpokládá, že stavební práce na opravách obou ulic by mohly začít na konci srpna. Samotná realizace bude po domluvě se zhotovitelem probíhat na etapy tak, aby byla po celou dobu stavby zajištěna přístupnost polikliniky," uvádí tisková zpráva.

Marie Hrynečková
Zdroj: tisková zpráva města ze 3. 5. 2024

 

Foto:
1 až 3 - Oprava podloubí domu čp. 45, foto 7. června.
4 až 6 - Oprava podloubí domu čp. 45, foto 13. června.
7 az 9 - Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Sv. Čecha, foto 13. června.