Po zimě uklízíme Lanškroun

Po zimě uklízíme Lanškroun

Sobota 27. března je hlavním jarním úklidovým dnem akce Ukliďme Česko. V Lanškrouně ale zrovna prší, takže kdo chce uklízet, může tak učinit v následujících dnech, kdy má být hezky. Kvůli protipandemickým opatřením však není možné tvořit větší skupiny, tentokrát je tedy úklid záležitostí jednotlivců, nebo rodinná. I za těchto ztížených podmínek je však na mnoha místech vidět, zejména u lanškrounských rybníků, že tady už úklid proběhl.


Ptáte se, kam je možné pytle s posbíraným odpadem odevzdávat. Jestliže odpad zrovna třídíte, lze jej pak vhodit do příslušných kontejnerů na tříděný odpad. Kdo nemá možnost pytle s odpadem dopravit ke kontejnerům, může je zavázat a nechat někde poblíž silnice. Následně poslat fotografii s popisem místa, kde jsou pytle odloženy, starostovi Radimu Vetchému. Ten zařídí odvoz.


Otázkou také je, do jakého druhu odpadu patří použité roušky a respirátory, kterých se teď všude povaluje poměrně dost. Podle sdělení starosty patří do směsného komunálního odpadu, stejně jako například různé kousky zahozeného textilu.


Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří si na úklid najdou čas.

Marie Hrynečková