Podobné osudy spojují

Podobné osudy spojují

Průmysl měst polského Dzierżoniówa a českého Lanškrouna mají podobné osudy. Obě města v podnicích DIORA a TESLA měla řádově několik tisíc zaměstnanců. Podniky zanikly brzy po začátku devadesátých let. Ale památka zůstává. A vedení obou měst se je snaží uchovávat.

Víme o sobě už od poloviny osmdesátých let, kdy začala spolupráce vědeckotechnických společností obou firem. Vztah přerostl v roce 1999 do partnerství obou měst.

V pátek 22. a v sobotu 23. července 2022 navštívila Lanškroun dvacetičlenná skupina občanů z Dzierżoniówa s několika představiteli kultury a správy města. Šlo o projekt v rámci mikroprojektu Euroregionu Glacensis „Vášeň spojuje polsko-české pohraničí“.

Na straně Lanškrouna průběh akce organizoval pan Karel Hrodek, jednatel firmy HaS Lanškroun s.r.o., jedné z firem navazujících na zdejší TESLU a příslušné pracovnice Městského úřadu Lanškroun. Částí programu se účastnil i starosta Lanškrouna pan Mgr. Radim Vetchý a místostarosta pan Miloš Smola a emeritní ředitelka Městského muzea Lanškroun paní PaedDr. Marie Borkovcová.

Po pátečním dopoledním příjezdu do Dolní Čermné, vyslechli hosté přednášku Ing. Jiřího Kohouta o historii TESLY a dále poznali naši polští přátelé provoz a výrobky firmy HaS Lanškroun s.r.o. a sousedící Muzeum historických rádií spolu s výstavkou takřka úplného souboru vzorků elektronických součástek, vyráběných ve firmě TESLA Lanškroun, během její historie mezi lety 1946 a 1989. Zde vzniká i sbírka radiopřijímačů vyráběných firmou DIORA.

Sobotní dopoledne bylo věnováno dále historii TESLY prostřednictvím panelů v suterénní konferenční místnosti na radnici. Tam je také v jejich mateřštině oslovil pan děkan Zbigniew Czendlik. Jeho proslov v nich zanechal silný dojem. Byli nadšeni i prohlídkou Městského muzea Lanškroun, kde je prováděla paní ředitelka BcA. Dita Hálová.

Na závěr setkání předal pan Karel Hrodek řediteli Městského muzea Dzierżoniów panu Henryku Smolnemu knihu „TESLA Lanškroun 1946 – 1989 – Vzpomínky pamětníků“ s podpisy účastníků tohoto setkání.

Takové akce jsou velmi prospěšné vzájemnému poznávání, i když porozumění mezi češtinou a polštinou je obtížnější, než v případě sloveštiny. Ale právě takovými setkáváními se ten rozdíl bude postupně smazávat a mluvená polština se nám stane stejnou samozřejmostí jako slovenština. „Jenom to písmo“ povzdechl si jeden český účastník, „se znaky, které na naší klávesnici nenajdeme.“

Příští obdobná akce proběhne v Dzierżoniówě v polovině září 2022.

Velký dík patří všem, kteří se realizaci mikroprojektu podíleli. Jen s jejich pomocí se dají takové setkání uskutečnit.

Text: Ing. Jiří Kohout
Foto: Radek Lepka