1700 - Téma starých cihelen podruhé

Volně navazující druhé setkání na téma bývalých cihelen na Lanškrounsku se uskutečnilo 2. května v městské knihovně. Ing. Stanislav Vimr zajímavě vyprávěl a promítal snímky o zdejších cihelnách téměř tři hodiny. Zároveň reagoval na maily, které obdržel po minulé přednášce a zodpovídal aktuální dotazy.

Tentokrát se podrobněji zabýval výrobou cihel, zmínil například cihlu JESTAV, která svými rozměry byla za dvě cihly a měla velmi dobré izolační vlastnosti. Pro výrobu této cihly bylo potřeba speciálního stroje vyráběného firmou K. & R. Ježek v Blansku.

Konkrétně vysvětlil jak fungovaly vypalovací pece. Koloběh vypalování cihel v kruhové peci s dvanácti komorami je výstižně popsán na obrázku č. 9.

V souvislosti s bádáním po historii cihelen se pan Vimr setkal s některými pamětníky, kteří pracovali v cihelně pod Zámečkem, vzpomenul Ervína Hanyše, Rudolfa Skácelíka, Františka Mareše a Zdenka Čmelíka.

Kolem lanškrounských cihelen zbývá stále dost otazníků. Přímo v Lanškrouně však není pravděpodobně nikdo (Stanislav Vimr je z Lukové), kdo by se jejich historií systematicky zabýval a dokázal najít odpovědi. Čas od času ale můžeme na některé informace o "našich" cihelnách narazit v tisku, například ve Sborníku Národního památkového ústavu Pardubice, do něhož přispívá Vladimír Jedlička z Jakubovic. Článek s ukázkami cihel Stadtziegelei Landskroun* z jeho sbírky Sborník představil v roce 2016.

*Městská cihelna, která stála v místě nynějšího fotbalového hřiště.

 

Text: Marie Hrynečková
Foto: autorka, Radka Halberštátová, Stanislav Vimr, Vladimír Jedlička

 


Článek o lanškrounských cihelnách z první přednášky Ing. Stanislava Vimra:
https://www.lanskrounsko.cz/cz/8602-cihelny

 

Foto:
1 až 4 - Druhá beseda o cihelnách, přednáší Ing. Stanislav Vimr.
5 - Velikost cihel se v průběhu času měnila. Dnešní cihla měří 28,8 x 13,6 x 6,5 cm.
6 až 8 - Cihla JESTAV a reklamní leták na ni.
9 - Koloběh výpalu v peci.
10 - Cihla v peci.
11 - Odtah do komína.
12 - Topný kanál.
13 - Kresba typické cihelny.
14 až 17 - Vavruškova cihelna v Malé Lhotě u Potštejna a některé tam používané nástroje. Ve Vavruškově cihelně se vyráběly šamotové cihly např. do vyzdívky pecí, kamen atd. z šamotové hlíny, nikoliv z jílu!
18 - Šipka označuje komín cihelny v Lukové. Jedná se o jediný známý  snímek  cihelny !!! 
19 - Lanškrounská cihelna na obraze Johanna Smutného.
20 - Cihelna v Chotěboři.
21 - Razítko Zdenko Vodičky na plánech domu čp. 31 na rohu ulice Smetanovy. Zdenko Vodička z Uničova byl nájemcem Náglovy cihelny (dnešní autobusové nádraží) a fungoval jako developer, tzn. že domy postavil a prodal.
22 - Titulní strany Sborníků Národního památkového ústavu pracoviště v Pardubicích, v nichž lze nalézt příspěvky Vladimíra Jedličky z Jakubovic o zdejších cihelnách.
23 - Článek o rozsáhlé sbírce cihel (asi 300 ks) Vladimíra Jedličky, která zahrnuje i cihly z naší oblasti.