Poliklinika, díl 7. - Důležitější, než budova, byli lékaři v ní

200801 lekariHovoříme-li o poliklinice, nemůžeme nevzpomenout lékaře, kteří v ní ordinovali. U nich lidé z Lanškrouna i širšího okolí hledali pomoc, když jim bylo nejhůř. Odbornost a lidský přístup zdejších lékařů i zdravotních sester byly pro pacienty možná důležitější, nežli budova sama.

Těsně po válce zůstali v Lanškrouně pouze dva lékaři, oba Němci. Jeden z nich měl ordinaci na nynějším náměstí J. M. Marků v čp. 95 (nyní penzion Martina), a to v 1. poschodí s okny do náměstí. Mimochodem později měl ve stejných prostorách ordinaci zubní lékař MUDr. Škroníček.

Prvním českým lékařem v Lanškrouně byl MUDr. Prokop Hruška. Ordinovalo se v ordinacích rozmístěných po městě. Například dětský lékař MUDr. Blažej Čermák bydlel v čp. 43 na ul. Dobrovského (dnešní Městský bytový podnik) a ordinoval zčásti v budově polikliniky, ale také v ordinaci MUDr. Antese na Purkyňově ulici, kde také míval každou středu dětskou poradnu.

„V Lanškrouně jsme měli štěstí na báječné doktory, MUDr. Blažeje Čermáka, MUDr. Prokopa Hrušku, MUDr. Vasila Melnyka, MUDr. Skopečka, MUDr. Cicvárka... Po službě chodili po návštěvách do rodin. MUDr. Čermák byl nejobětavější, u dítěte vydržel sedět třeba do rána, dokud se mu nepodařilo srazit horečku. Obdobně lidský a obětavý přístup měl i gynekolog MUDr. Kleisl,“ vzpomíná Marie Křivohlavá, která se do Lanškrouna přistěhovala v roce 1945, kdy jí bylo 15 let.

„V roce 1961 přešlo zdravotnictví v Lanškrouně k poliklinickému systému práce, který spočíval v bezprostřední spolupráci obvodních lékařů s odborníky dalších lékařských oborů, čímž byl dán předpoklad pro komplexní zdravotnickou péči o člověka. Centrem celého provozu byla ústřední listovnice, kde se pacienti přihlašovali, určilo se časové pořadí jejich ošetření, čímž odpadlo zbytečné čekání. V Lanškrouně byl postupně zaváděn obvodový systém práce. Již 1. února 1961 byli zapojeni obvodní lékaři obvodů Dr. Antes, Dr. Hruška a Dr. Skopeček“, praví se v městské kronice.

Rok 1963 přinesl reorganizaci zdravotní a lékařské služby. Vzhledem k tomu, že v území obvodu polikliniky žilo 22 600 osob, bylo zřízeno šest zdravotních obvodů, z nichž jeden byl městský, dva horské a tři městsko-venkovské. Jednotlivé obvody byly přiděleny lékařům takto:

Část města Lanškroun a obec Žichlínek MUDr. Antesovi. Část města a obce Horní Dobrouč, Ostrov a Rudoltice MUDr. Skopečkovi. Část města a obce Dolní a Horní Čermná, Jakubovice, Petrovice, Dolní a Horní Třešňovec MUDr. Utíkalovi (ordinoval ve své vile v Dolní Čermné). Část města a obce Damníkov, Třebovice, Luková a Anenská Studánka MUDr. Minárovi. Ordinace obvodních lékařů byly postupně soustředěny do polikliniky.

Lékaři zajišťovali také zdravotní služby v poliklinice od 7 do 17 hodin, nepřetržitě. Od 17 hodin pak byla po celou noc organizována pohotovostní služba pro nutné případy.

Prvním ředitelem lanškrounské polikliniky byl MUDr. Adolf Antes, od roku 1960 pak MUDr. Stanislav Kapoun. V úplných začátcích zde působili obvodní lékaři MUDr. Prokop Hruška, MUDr. Skopeček, MUDr. Adolf Antes a MUDr. Vilém Minár, dále pediatr MUDr. Vasil Melnyk, chirurg Milan Straka a internistka MUDr. Straková. Od 60. let pak internista a diabetolog MUDr. Vladimír Homoláč a MUDr. Ludmila Homoláčová se specializací na chirurgii.

Z dětských lékařů MUDr. Blažej Čermák, MUDr. Ivo Pelant, MUDr. Karla Pelantová, MUDr. Jindřiška Rauerová, později také MUDr. Karel Červinka (který byl též ředitelem polikliniky), MUDr. Jiří Procházka, MUDr. Ivo Beránek, MUDr. Ludmila Halová a MUDr. Lenka Šveráková.

Z praktických lékařů pro dospělé MUDr. Obr, MUDr. Cicvárek, MUDr. Jaroslav Šindelář, MUDr. Václav Kment, MUDr. Ervín Látal, MUDr. Hana Hortová, MUDr. Pospíšil, MUDr. Luboš Růžička, MUDr. Bohumil Skála, MUDr. Miroslav Delong a později též MUDr. Vladimíra Reslerová.

Gynekolog MUDr. Stanislav Kapoun přišel do Lanškroun začátkem 50. let, kdy měl na starosti hlavně rozjezd porodnice v Husově ulici, ale působil samozřejmě i jako gynekolog na poliklinice. Dalšími gynekology byli MUDr. Jaroslav Holub, MUDr. František Tošovský, MUDr. Vl. Mačka, MUDr. Jindřich Pernica, MUDr. Aleš Ráček a MUDr. Zdeněk Hala. Do Lanškrouna dojížděli též lékaři z Moravské Třebové, a to MUDr. Anton Podhorný, MUDr. Alois Hloušek a MUDr. Tibor Csillag, kteří měli gynekologickou ordinaci v budově čp. 151 v ulici Strážní, kde jsou soustředěny hlavně zubní ordinace.

Jako odborní lékaři v průběhu druhé poloviny 20. století v poliklinice působili také MUDr. Jiří Ehl (ORL + alergologie), chirurg MUDr. Martin Kalina, MUDr. Milan Břečka (neurologie), ortopedové MUDr. Josef Vávra a MUDr. Vladimír Cvrček, MUDr. Petr Eisenwort (oční), MUDr. Luboš Hlavička (psychiatrie), MUDr. Jindřich Křibský (ORL), MUDr. Věnceslava Lehká a MUDr. Jiří Lužný (oba kožní), MUDr. Tošovský (plicní), neuroložky MUDr. Lenka Nováková, Radovana Pithartová a MUDr. Zdeňka Pytlíčková. Interní lipidologickou a diabetologickou ambulanci vedla MUDr. Jitka Homoláčová, která v 90. letech působila na poliklinice, nyní již má ordinaci na nám. J. M. Marků.

Vrchními sestrami byly Věra Šimonová a Hana Zachařová. V 90. letech se většina lékařů osamostatnila a své ordinace privatizovala, takže místo vrchní sestry nebylo potřeba.

Po celou dobu patřily pod polikliniku také jesle, a to tzv. pakovácké, teslácké a městské. 

S odstupem mnoha let, se nepodařilo nalézt podklady, z nichž bychom mohli spolehlivě čerpat jména všech lékařů působících v Lanškrouně po válce a později v budově polikliniky od jejího otevření v roce 1958. Pro tento článek jsme se tedy museli spolehnout hlavně na lidskou paměť. V tom značně pomohly paní Kleinerová a Marie Křivohlavá, dále paní doktorka Ludmila Homoláčová a zdravotní sestry Jana Krejčířová, Jaroslava Wolfová, Marie Jirásková a Marie Kolomazníková. Všem za jejich ochotu velmi děkujeme. Pokud se stalo, že jsme na někoho zapomněli, buďte shovívaví. Uvítáme, když nás na takový případ upozorníte a poskytnete konkrétní informace, abychom mohli výše uvedený výčet lékařů doplnit.

Marie Hrynečková

 

 

Foto:
1 - Oslavy 1. máje v roce 1973, zdravotníci před budovou polikliniky.
2 - Budova porodnice, asi 70. léta 20. století.
3 a 4 - MUDr. Stanislav Kapoun v roce 1961, deset let od vzniku lanškrounské porodnice.
5 - Druhý zleva MUDr. Vasil Melnyk, vedle něj lékař z Tatenic MUDr. Pokorný.
6 - MUDr. Vasil Melnyk v roce 1973.
7 - Rok 1973, zleva zubní lékaři MUDr. Ryšavý a MUDr. Gottsman, řidič sanitky Vávra, správce polikliniky Pozděna, MUDr. Vilém Minár, praktický lékař z Tatenice MUDr. Pokorny, obvodní lékař MUDr. Václav Kment, MUDr. Adolf Antes, gynekolog Jaroslav Holub a MUDr. Utíkal.
8 - Prvomájový průvod v roce 1973, v přední řadě lékaři MUDr. Vilém Minár, MUDr. Adolf Antes, MUDr. Utíkal, gynekologové MUDr. Stanislav Kapoun a MUDr. Jaroslav Holub. Za ním ve svétlém obleku ředitel OUNZ MUDr. Karel Červinka.
9 - MUDr. Václav Kment a MUDr. Utíkal.
10 – Dětská lékařka MUDr. Karla Pelantová.
11 – Dětská sestra Milada Dvořáková, sestra na chirurgii J. Slezáková a řidič sanitky Miloš Jirásek.
12 – Vlevo rentgenová laborantka Marie Jirásková, vpravo Irena Žďárková, která sloužila jako sestra u MUDr. Antese.
13 – Marie Jirásková, dětská sestra z městských jeslí v ul. Žižkově Jana Pozděnová a vrchní sestra Věra Šimonová.
14 – Druhá zleva v horní řadě je sestra z chirurgie Marie Slaninová.
15 – Sestra z gynekologie Marie Kolomazniková, sestra z neurologie Jana Wolfová a Marie Kubelková z oční ordinace.
16 – Jana Wolfová, Marie Kubelková a laborantka biochemické laboratoře Olga Weiserová.
17 – Kolektiv biochemické laboratoře v roce 1995. Na snímku Olga Weiserová, Alžběta Tenenková, Hana Jandejsková a Ing. Miroslav Kuťák. V laboratoři pracovala i Andrea Kavková, která na snímku chybí.

18 - Na fotografii ze 70. let minulého století je vpravo dětský lékař MUDr. Blažej Čermák.

 

 

Foto 1 až 9 soukromý archiv Stanislava Kapouna.
Foto 10 poskytlo Městské muzeum Lanškroun.
Foto 11 až 14 soukromý archiv Marie Jiráskové.
Foto 15 až 16 soukromý archiv Marie Kolomazníkové.
Foto 17 soukromý archiv Ing. Miroslava Kuťáka.
Foto 18 soukromý archiv Marie Křivohlavé.

 

Předchozí díly:

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9438-poliklinika-1

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9445-poliklinika-2

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9451-poliklinika-3

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9455-poliklinika-4

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9459-poliklinika-5

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9476-poliklinika-6a