Ing. Boža Modrý (1916-1963)

Legendární brankář LTC Praha a československé reprezentace. Vypracoval pro Lanškroun dodnes inspirativní regulační plán rozvoje města. Se svou rodinou žil v Lanškrouně po 2.světové válce až do roku 1948. V padesátých letech byl po známém procesu s hokejovými reprezentanty vězněn v komunistických lágrech.


Ing. Bohumil Modrý se narodil 24.9.1916 v Praze, jeho otec byl řidičem tramvají. Rodina pana Modrého s chotí a malým synkem patřila za první republiky mezi mnohé návštěvníky koupaliště v Lanškrouně. Bydlívali tehdy u Faltových v ulici Mánesově. Paní Modrá jako cvičitelka lanškrounského Sokola připravovala jeho taneční vystoupení.

Bože ModrýIng. Bohumil Modrý byl původní profesí inženýr stavař. Po skončení 2.světové války bydlel se svojí ženou a dvěma dcerkami v Lanškrouně v dnešní ulici Nádražní č.p.419, byl národním správcem cihelny a tvůrcem regulačního plánu města Lanškouna v roce 1948.

Mezi mnohými pečlivými rozbory stavu města Lanškrouna zaujmou například jeho návrhy na přístav Lanškroun na předpokládaném vodním kanálu Labe-Dunaj, na letiště nebo propojení železniční přípojky z Rudoltic do Letohradu.

Ing. Boža Modrý začal hrát hokej v roce 1936 a o rok později již chytal za národní mužstvo na mistrovství světa. Byl odchovancem pražského klubu LTC. V roce 1947 v Praze vybojovalo hokejové mužstvo, jako první v historii, titul mistra světa pro Československo.

O rok později byli druzí na olympiádě ve Svatém Mořicí a ve Stockholmu v zimě roku 1949 se československé mužstvo stalo podruhé mistrem světa a výrazně se tak zapsalo do dějin evropského sportu.

"Odměnou" byli pak mistrům světa politické intriky, stali se obětí v době začínající studené války a československých politických procesů.

Ing. Boža Modrý byl v roce 1950 obžalován a posléze odsouzen za špionáž k 15 letům vězení.

Spis Státního soudu byl sveden pod číslem TS I/IV 47/50 . "Obvinění byli sváděni bývalým čs.hokejistou Malečkem a jeho dvěma společníky, kteří emigrovali na západ, aby zůstali jako celek v zahraničí. Někteří členové hokejového týmu čítajícího 14 členů, byli pro zůstat v zahraničí, ovšem jen jako celek. Mezi ně patřili obvinění až na Augusta Bubníka, někteří s tím nesouhlasili a byli pro návrat do ČSR. Došlo k hlasování, po kterém bylo odevzdáno 8 hlasů pro stanovisko zůstat v zahraničí a 6 proti tomuto stanovisku.

Obvinění (Modrý, Bubník, Kobranov, Roziňák, Jirka, Konopásek) hlasovali pro to, aby celé mužstvo zůstalo v zahraničí."

V odvolacím spise se konstatuje, že nedošlo k jednomyslné shodě zůstat za hranicemi a že se všichni hráči rozhodli pro návrat domů.

Po návratu z Curychu v roce 1949 se Záborský senior nechal ohlásit u tehdejšího ministra informací a osvěty Václava Kopeckého a oznámil mu všechny okolnosti zájezdu i rozhodnutí některých členů výpravy LTC zůstat v zahraničí.

(Není vyloučeno, že právě tehdy se už začala rodit myšlenka na přistřižení křidýlek hokejistů. Byl to rok po únorovém převratu a hokej patřil mezi tzv. buržoazní sporty.)

Obvinění hokejoví hráči byli zatčeni v březnu roku 1950, ve věznici v Plzni na Borech zavřeni až do léta 1951, poté transportováni do Jáchymova do uranových dolů.

Boža Modrý pracoval v šachtě i na povrchu. Vězňové pracovali bez jakékoliv průběžné kontroly, bez měření a sledování radioaktivního záření.

Civilní profese inženýra stavaře pomohla Bohumilu Modrému dostat se po čase z Jáchymova, nikoliv však z vězení. Pracoval v projekční skupině ministerstva vnitra, která působila ve věznicích v Opavě a v Praze na Pankráci.

Život paní Eriky Modré po zatčení jejího manžela nebyl jednoduchý, neboť zůstala sama se dvěma dcerami Blankou a Alenkou. Pět let čekala na svého muže až vyjde z kriminálu a dalších 8 let se dívala na jeho pomalé umírání.

Ing. Bohumil Modrý zemřel 21.července 1963 ve věku 47 let.