Dobrý podvečer, dnes je středa 19.6.2024, svátek slaví Leoš, zítra Květa.
facebookinstagramyoutube

Petr Jelito - Wurst (1320-1387)

Rodák z Dolního Třešňovce, litomyšlský biskup a arcibiskup v Magdeburgu, kancléř Karla IV. Založil v místě nynějšího kostela sv. Maří Magdalény klášter (později přeměněný na špitál), kde byl také pohřben.

 

Jan Marek Marci (1595-1667)

Český lékař, fyzik, astronom a renesanční filosof, osobní lékař Ferdinanda III. a rektor Karlovy Univerzity v Praze. Zabýval se rázem pružných koulí, před I.Newtonem otázkami lomu a rozpadu světla. Je považován za zakladatele spektroskopie. Využil kyvadlo k měření času.

Gideon Laudon (1716-1790)

Generál rakouské armády, který pobýval v Lanškrouně v třetím roce sedmileté prusko-rakouské války (1756-1763). Jeho vojska nedaleko Žichlínka obklíčila a zajala pruskou zásobovací kolonu a pak vedla úspěšný útok na Kladsko. Jméno slavného vojevůdce nesla vesnice Mezilesí a dodnes se tak říká vrchu, z něhož je snad nejkrásnější vyhlídka na lanškrounskou kotlinu.

Vincenz Pernikarz (1781 - 1849)

První lanškrounský kronikář, ve svých zápiscích zachytil události v letech 1836-1848.

Christian Polykarp Erxleben (1769-1831)

Zakladatel jednoho z nejproslulejších lanškrounských rodů, přistěhovalec z Hannoveru, chemik, farmaceut a botanik, založil roku 1794 první lanškrounskou lékárnu. Rozšířil manufakturu na výrobu plátna, takže dodával zboží až do Německa, Uher, Itálie a Turecka. Manufaktura zanikla v polovině 19.století. Christian Erxleben se podílel také na práci Vlastenecko hospodářské společnosti v Praze, je autorem odborného spisu o bělení plátna a dodnes zajímavé publikace s názvem O dobrotě a síle piva (1817).

E. N. Erxleben (1796-1860)

Syn Christina Polykarpa, otcův společník v podnikání, purkmistr (1845-1850), lékárník a botanik. Jeho působení ve funkci velitele místních ostrostřelců vzpomíná nápis u původně "vápenného" pramene v Oboře, který byl po něm pojmenován jako Eduardův pramen.

Rudolf Emil Langer (1847-1915)

Rudolf Emil Langer se narodil v roce 1847, v pětadvaceti letech získal živnostenské oprávnění v oboru klenotník. Svoji první zlatnickou dílnu s obchodem si zřídil v domě číslo 141 na ulici 28. října a o pět let později již byla jeho živnost zaprotokolována jako továrna. Protože podnikání prosperovalo, rozhodl R. E. Langer o jeho rozšíření a na ulici Nádražní čp. 335 nechal postavil luxusní vilu s továrnou, v níž pracovalo kolem 70 zaměstnanců.

Friedrich Gustav Piffl (1864-1932)

Lanškrounský rodák, nejmladší ze sedmi dětí papírníka a knihkupce. V roce 1882 maturoval na místním gymnáziu, poté vstoupil do augustiniánského kláštera a zahájil skvělou kariéru duchovního římskokatolické církve (učitel teologického ústavu, probošt kláštera, knížecí arcibiskup, vídeňský biskup a od roku 1914 kardinál). Nikdy neztratil upřímný vztah k rodnému městu a jeho gymnáziu, účastnil se většiny významných slavností a jubileí.

Dr. Josef Cibulka (1886-1968)

Rodák z Ústí nad Orlicí, navštěvoval lanškrounské gymnázium, studoval kněžský seminář v Hradci Králové a později dějiny umění v Římě. Svoji vědeckou kariéru završil funkcemi profesora na Univerzitě Karlově a Teologické fakultě v Litoměřicích, ředitele Národní galerie (od roku 1939) a zastupujícího předsedy Mezinárodního výboru pro dějiny umění. Z jeho obsáhlého kunsthistorického díla nás nejvíce zajímá publikace Soupis památek historických Čech a Moravy v okresu lanškrounském.

Leo Herrmann z Lanškrouna jako „manažer sionismu“ a zachránce československých Židů

Leo Herrmann (1888-1951)

Nenápadné stavení čp. 84 v ulici Komenského (asi tak v polovině mezi Krčmou a bývalým řeznictvím Kocourek) je rodným domem muže, který se po vypuknutí 2. světové války zasloužil o záchranu 2 506 československých Židů. Leopolda Herrmanna.

Čeněk Junek (1894-1928)

Narodil se 25. května 1894. Byl nejstarší ze 13 dětí. Obecnou školu vychodil v Čermné, protože byl neobyčejně nadaný a ctižádostivý, rodiče ho poslali do měšťanské školy v Kyšperku (nyní Letohrad). Po absolvování měšťanské školy se odebral mladý Junek do Prahy na Obchodní školu. Po skončení obchodní školy nastoupil do Pražské úvěrní banky a stal se disponentem. Jeho nadřízení si ho vážili a poslali jej do Olomouce, kde se zřizovala filiálka banky.

Jindřich Štyrský (1899-1942)

Narodil se v Dolní Čermné, kde také prožil své dětství. To ale v roce 1905 pokazila smrt jeho nevlastní sestry, se kterou měli velmi silný vztah. Tato ztráta výrazně ovlivnila jeho život a pozdější výtvarnou tvorbu.

Jindřich Praveček (1909-2000)

Rodák z Výprachtic, významný vojenský kapelník, komponoval své skladby převážně pro dechové orchestry. Několikrát se zúčastnil tradičního lanškrounského Monstrkoncertu dechových hudeb.

Ing. Boža Modrý (1916-1963)

Legendární brankář LTC Praha a československé reprezentace. Vypracoval pro Lanškroun dodnes inspirativní regulační plán rozvoje města. Se svou rodinou žil v Lanškrouně po 2.světové válce až do roku 1948. V padesátých letech byl po známém procesu s hokejovými reprezentanty vězněn v komunistických lágrech.

Josef Švarc (1926-2020)

Josef Švarc (1926-2020)

Josef Švarc byl za války příslušníkem Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii. Patřil k nejmladším vojákům bojujícím v zahraničí a byl přímým účastníkem obléhání Dankerque v roce 1944.