Petr Jelito - Wurst (1320-1387)

Rodák z Dolního Třešňovce, litomyšlský biskup a arcibiskup v Magdeburgu, kancléř Karla IV. Založil v místě nynějšího kostela sv. Maří Magdalény klášter (později přeměněný na špitál), kde byl také pohřben.

 

Petr JelitoPetr Jelito se narodil v Lanškrouně a podle jiných nedoložených zpráv v Dolním Třešňovci, kde do nedávné doby byl statek lidově pojmenován "Wurstgrund." Rok jeho narození nebyl zjištěn přesně a není také známé, jak se dostal na studie. Studoval asi roku 1350 v Bologně, Perigii a v Římě. Stal se mistrem a doktorem práv.

Tři roky zastával místo auditora causarum u papežského dvora.

Roku 1355 byl jmenován biskupem v Litomyšli, kde působil čtyři roky. Doba jeho působení v Litomyšli je vyplněna snahou odstranit dlouhotrvající spory o prbendy s kapitulou.

Jeho sympatie byly zaměřeny ke svému rodišti a tak roku 1371 založil v Lanškrouně augustiniánský klášter, po vzoru kláštera litomyšlského. Po čtyřletém biskupování v Litomyšli se Petr Jelito stal arcibiskupem magdeburským. Tento úřad zastával do roku 1380, pak se stal biskupem olomouckým.

Ve sporu mezi papeži Urbanem VI. a Klementem VII. se postavil na stranu Klementa a výrazně podporoval sesazeného děkana vyšehradské kapituly schismatika Kuráta z Veselé.

Zemřel v kladbě v Lanškrouně 12.2.1387 a byl pohřben ve hrobce jím založeného kláštera.