Čeněk Junek (1894-1928)

Narodil se 25. května 1894. Byl nejstarší ze 13 dětí. Obecnou školu vychodil v Čermné, protože byl neobyčejně nadaný a ctižádostivý, rodiče ho poslali do měšťanské školy v Kyšperku (nyní Letohrad). Po absolvování měšťanské školy se odebral mladý Junek do Prahy na Obchodní školu. Po skončení obchodní školy nastoupil do Pražské úvěrní banky a stal se disponentem. Jeho nadřízení si ho vážili a poslali jej do Olomouce, kde se zřizovala filiálka banky.

Po půl roce dostal další úkol – ustanovit bankovní pobočku v Brně. Vzal si s sebou své nejlepší pracovníky z Olomouce, mezi nimiž byla i jeho budoucí manželka Eliška Pospíšilová. Při 1. světové válce utrpěl zranění pravé ruky. Později usilovnou prací opět ruku učinil práceschopnou. Při léčbě ruky již spoluzakládal a pracoval ve výboru Autoklubu ČSR v Praze. Na jaře roku 1922 jel první závod Zbraslav – Jíloviště na závodním voze Mercedes. Vyhrál a přinesl si domů první zlatou medaili. V tomto roce se také oženil s Eliškou Pospíšilovou. Později přikoupili vůz Bugatti a další. Jezdili spolu na téměř všechny závody v ČSR i v cizině a vyhrávali. Doma se jim hromadily zlaté medaile, věnce i významné ceny. V. Junek dosáhl ve svém životě významného postavení a značného majetku. V dolnočermenské sokolské kronice se uvádí dar ve výši 10 000 Kč na stavbu sokolovny.

V roce 1928 se jel světoznámý závod Velká cena Německa v Núrburgringu , jehož se Vincenc Junek také zúčastnil. Zde při závodech došlo k tragické události při, níž Vincenc Junek zahynul. Zemřel tedy v roce 1928. Slavný československý automobilový závodník, naděje čs. motorismu, skromný a nenáročný, ale i imponující svou odvahou a zručností, zahynul ve svých 34 letech. Tak skončila slavná závodnická léta pro našeho slavného rodáka Vincence Junka.

Na památku 21. výročí tragického skonu byl v Dolní Čermné uspořádán dne 14. srpna 1949 I. Junkův memoriál – závod motocyklů na ploché travnaté dráze dlouhé 440 m. První Memoriál Čeňka Junka se uskutečnil 11. září 1999.

Zdroj: www.zsdolnicermna.cz