Kostel sv. Václava

Dnešní kostel sv.Václava v Lanškrouně byl prvně zmíněn r.1350 a původně zasvěcen P.Marii. R.1377 byl svěřen augustiniánům. Ti ke kostelu přenesli roku 1393 klášter, (býval za hradbami v místech kostela sv. Máří Magdalény). R.1645 kostel vyhořel i se třemi oltáři, varhanami a zvony. V roce 1765 nechal farář Felzmann vybudovat kůr a 1768 postavit na západní straně kostela novou věž. V 80. letech 19. století byl interiér přestavěn v neogotickém stylu.

Kostel je orientovaná sálová stavba, k níž na severu přiléhá boční loď přistavěná r.1653, na východě je hluboký presbytář. Před západním průčelím se vypíná čtyřboká věž. Loď kostela má tři pole zaklenutá křížovou klenbou.kostel sv. Václava K jižní straně hlavní lodi přiléhá přístavek se sousoším Getsemanské zahrady. Hlavní pseudogotický oltář je dílem Jana Kastnera. Nad ním je umístěn oltářní obraz sv.Václava od J. Dallingera (věnovaný r. 1781 z lichtenštejnské galerie ve Vídni). Kostel má další dva vedlejší rokokové oltáře a rokokovou kazatelnu z pol. 18. stol. Na kruchtě jsou rokokové varhany z poloviny 18. století. V letech 1996-97 proběhla rozsáhlá rekonstrukce kostela.

 

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu Lanškrounsko, nám J.M.Marků 12, Lanškroun. Připraveno ve spolupráci s Měst. muzeem Lanškroun a OÚ Ústí n.O.- odbor život.prostředí.