1920 - Století na ulici B. Smetany

Přiložené historické fotografii z první třetiny 20. století dominuje velká secesní budova, která byla postavena v roce 1910. Do budovy byla po jejím dokončení přemístěna tkalcovská škola, už v roce 1919 byla v části budovy zřízena česká obecná škola, o dva roky později již česká obecná a občanská škola zabírala celou budovu.

V roce 1929 se pak česká škola přesunula do nově postavené budovy na ulici Dobrovského. Na konci třicátých let byla ve škole Ženská odborná škola a Živnostenská odborná škola, po roce 1945 zde pak působila Odborná škola pro ženská povolání. V současné době zde působí základní škola. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla budova v letech 1993 a 1995.

Na současné fotografii je výraznou budovou také školní jídelna, jejíž stavba začala v roce 1988 a dokončena byla v roce 1991.
Všechny budovy v levé části fotografie si zachovaly svůj původní tvar, na většině z nich ale už nejsou ozdobné historické prvky.
Za povšimnutí stojí plot u budovy č.p. 432 (nyní sídlo firmy KSH-Data), který má původní podobu, pouze mezi jeho částmi přibyly sloupky. Stejné je také stromořadí po obou stranách ulice. Zcela naopak zmizela vila, ve které byly, dle informací od paní Kleinerové, v 60. letech Teslácké jesle. V současné době na jejím místě stojí školní jídelna.

Matěj Brýdl
Zdroje: Vlastivěda Lanškrounska, MADORET

 

01

02