1787 - V Lanškrouně máme mnoho krásně opravených domů. Jedním z nich je i Piano

Na rohu ulic Hradební a 28. října (dříve Panské) je patrový dům neobvyklého tvaru. Připomíná piáno. Odtud pochází název budovy, která stojí v místě bývalé horní městské brány, jež byla zbourána v roce 1791. Hodnotný klasicistní měsťanský dům postavený někdy mezi roky 1781 (koupě pozemku) a 1787 (dům již zanesen v josefínském katastru) je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou.

Objekt postavený ze smíšeného zdiva, omítnutý vápennou omítkou je ukázkou původního pozdně barokního měšťanského domu z poslední čtvrtiny 18. století, výrazněji stavebně upravovaného v klasicistním duchu na počátku druhé čtvrtiny 19. století. 

Celková rekonstrukce proběhla v 90. letech 20. století.

V roce 2018 proběhla na domě sanace vlhkého zdiva a oprava omítek. Z toho důvodu musel být proveden odkop podzemní části obvodového zdiva, provlhlá místa opatřena tzv. "obětovanou" omítkou. Jedná se o nahození spodních částí dočasnou omítkou, která do sebe nasaje soli ze zdiva. Po nějaké době došlo k jejímu otlučení a byla nahrazena omítkou finální.

Provedena byla také tzv. hydroizolační injektáž zdiva, kdy byl do zdi v pravidelných vzdálenostech vpraven roztok, jež vytvořil jakýsi gel zabraňující vzlínání vody.

Odborník zrestauroval kamenné prvky, tj. pět volutových, esovitě vykrojených krakorců a také pískovcový lem dveří. Během těchto prací zjistil, že v minulosti byly tyto pískovcové prvky mnohokrát natírány různými barvami, konkrétně jmenoval například bílý a zelený odstín. To, že byly pískovcové krakorce natírány, je dobře vidět například i na fotografii domu z roku 1936 (viz foto č. 2).

Škoda, že Piano a zejména jeho nejzajímavější část, bývá často poškozována velkými auty, která bezohledně ničí jak omítku, tak i vzácné kamenné prvky.

Dům je zajímavě vyzdoben i v průčelí z ulice 28. října, kde je na okrajích fasády 1. patra rustika úhlopříčně dělená na způsob pomníčkového sgrafita. Kolem oken jsou navíc zalamované rámy a nad nimi římsové nástavce.

Opravu domu Piano provedla pražská společnost IPESIS, cena s DPH dosáhla 1,4 mil. Kč.

Dům je ve vlastnictví Města Lanškroun. Využívají jej ke své činnosti a společným schůzkám hlavně senioři a některé spolky. Tomuto účelu odpovídá i vybavení a vnitřní výzdoba domu. V přízemí jsou zachovány původní klenby. V architektonicky nejzajímavější místnosti s obloukovitou zdí v 1. poschodí je sklad a archiv. 

Marie Hrynečková


Foto:
1 - Foto domu Piano někdy před rokem 1935 zveřejněné v knize Soupis památek historických a uměleckých v okresu Lanškrounském autorů J. Cibulky a J. Sokola.
2 - Snímek z roku 1936 autora Josefa Böhma. Fotoarchiv Městského muzea Lanškroun.
3 - Dům čp. 202 v roce 1940, foto Suchomel. Fotoarchiv Městského muzea Lanškroun.
4 až 14 - Dům Piano v roce 2018, kdy procházel rekonstrukcí.