Poliklinika, díl 1. - Dům v ulici U Hvězdy

200621 silny

Připravili jsme osm dílů o historii polikliniky a lanškrounského zdravotnictví, které budeme postupně zveřejňovat každou neděli, a to až do 9. srpna.

Dům v ulici U Hvězdy

Na místě současné polikliniky existovala zástavba již v 17. století. Podle archivních dokumentů zde stál měšťanský dům s rozsáhlou zahradou. Jednalo se o jednopatrovou podsklepenou budovu s právem vařit pivo pro vlastní potřebu.

Dům měl od roku 1633 do poloviny 19. století přinejmenším patnáct majitelů. Ti ho získávali buď dědictvím, anebo koupí.

Jak ukazuje mapka z roku 1838, na parcele č. 20, kde stojí dnešní poliklinika, stál poměrně členitý objekt, částečně postavený z cihel či kamene (červené označení) a částečně ze dřeva (vybarveno žlutě).

V roce 1857 dům zdědila po zemřelém majiteli Janu Boleslavském jeho manželka Anna se čtyřmi dcerami, z nichž dvě nejmladší, Bertha a Theodora, byly v té době ještě neplnoleté. Bertha Boleslavská se v roce 1873 provdala za nájemce na statku Lichtenštejnů Eduarda Tomáše Silného, narozeného 29. ledna 1832. V počátku manželství žili Eduard s Berthou v domě čp. 57 (dnešní lékárna Energia na nám. J. M. Marků). Tady se jim narodil 18. listopadu 1873 starší syn Viktor Eduard Johann Silný a 12. září 1877 syn Hugo Hubert Eduard Silný.

Pět let po sňatku, když byly vyřešeny vlastnické vztahy k objektu čp. 43 v ulici Sterngasse (U Hvězdy), se stal Silný majitelem domu. Rozhodl se budovu zbourat a postavit novostavbu. Tím dal domu základ jeho dnešní podoby s neobvyklým půdorysem ve tvaru písmene E.

Podle prvotních plánů se mělo jednat o podsklepený jednopatrový dům s výraznou bosáží, v horní části směrem do ulice Sterngasse měl být zdobený. Zajímavé byly také vstupní dveře, v nichž bylo zakomponované číslo domu a písmeno S, charakterizující majitele budovy.

Nakonec se ale Silný rozhodl, v rozporu se stavebními plány, postavit navíc ještě druhé podlaží, dispozičně shodné s prvním. Dům dokončil v roce 1883 a podle dobové fotografie se zdá, že nakonec upustil od zdobných prvků a fasáda dostala hladkou podobu, jak ji známe dnes.

Eduard Silný byl obchodníkem a v přízemí, směrem do Sterngasse, měl železářství a pravděpodobně i koloniál. Pro své zboží si nechával vyrábět vlastní potištěné obaly. Jednalo se např. o papírové sáčky a kornoutky různých velikostí. Několik kousků se v překvapivě dobré kvalitě dochovalo dodnes a jsou součástí soukromé sbírky. Podle potisku na obalech nabízel Eduard Silný kromě železného zboží, potravin, kávy a koření také poštovní známky a koncesní prodej hracích karet.

Eduard Silný byl po čtyři volební období zvolen členem zastupitelstva města Lanškroun, a to v letech 1888, 1891, 1894 a 1897. Zemřel v 67 letech, přesně 9. ledna 1899, ve svém domě čp. 43 na Sterngasse (dnešní poliklinika).


Marie Hrynečková

Archivní rešerše na: https://www.lanskroun.eu/archivni-reserse-poliklinika/d-8116


Foto:

1 – Na mapce z roku 1838 je na parcele 20 vidět členitý objekt. Červeně vyznačené části jsou nehořlavé, tzn. postavené z cihel či kamene. Žluté objekty jsou ze dřeva, tedy z hořlavého materiálu.

2 – Plán domu, jimž se nakonec Silný příliš neřídil. Rozhodl se přidat navíc i druhé poschodí.

3 – Eduard Silný také plánoval fasádu s bosáží a zdobnými prvky pod střechou.

4 – Ve výzdobě dveří bylo zakomponováno číslo domu a písmeno S charakterizující majitele domu.

5 až 8 - Ukázky papírových obalů, v nichž Eduard Silný prodával své zboží. Sáčky různých velikostí a papírový kornoutek, staré přes 120 let, jsou součástí soukromé sbírky Vladimíra Jedličky.

9 – Na snímku z období kolem roku 1890 je vidět zadní trakt domu čp. 43. Zdá se, že má hladkou fasádu bez bosáže a jakýchkoliv ozdob. Snímek poskytl ze své sbírky Karel Uhlíř.

Zdroje:
Archivní rešerše polikliniky
Pozemková kniha
Kronika města Lanškroun
Dokumenty stavebního úřadu MÚ Lanškroun
Voličský seznam z roku 1919
Vlastivěda Lanškrounska
Vzpomínky pamětníků