Poliklinika, díl 2. - Rodina Silných dům vlastnila do roku 1936

200628 poliklinika2

Starší ze synů Eduarda Silného Viktor studoval na lanškrounském gymnáziu, absolvoval ve školním roce 1890/91. Pracoval jako novinář. Zemřel 13. listopadu 1903 ve věku třiceti let. Ačkoliv má náhrobek na zdejším hřbitově, Lanškroun pravděpodobně není místem jeho skonu.

Druhý ze synů, Hugo Hubert Eduard Silný, rovněž obchodník jako jeho otec, zdědil dům čp. 43 v roce 1899. O čtyři roky později se oženil s dvaadvacetiletou dcerou pekařského mistra Franze Neugebauera Idou. Hugo byl v roce 1906 zvolen členem zastupitelstva města Lanškroun. V roce 1912 se Hugovi a Idě narodila dcera Ilse Louise Anna.

Dům zděděný po otci byl natolik rozlehlý, že v něm v roce 1919 žilo několik dalších rodin, celkem 16 dospělých osob. Někteří byli příbuznými majitele jako například Hugova teta Emilie Kehl, ale část z nich pravděpodobně obývala nájemní byty. V domě bydlela třeba rodina lékaře Huga Skalitzkeho, úředníka Karla Lenharta, inženýra Gustava Pimpla a také veterinárního lékaře Rudolfa Swobody.
Hugo Silný zemřel 21. června 1940.

Už čtyři roky před Hugovou smrtí, v roce 1936, získala budovu čp. 43 Okresní spořitelna a záložna (Sparkasse) Lanškroun. Ta se rozhodla opravit fasádu a přestavět interiér domu podle plánů zednického mistra Friedricha Heinze a stavitelů Ing. Otto Dietericha a Ing. Josefa Neugebauera.

V přízemí domu vznikly dvě prodejny, za nimi kanceláře a sklady. V zadním traktu byly dva pokoje, ložnice, kuchyně a toalety. V prvním poschodí pak byla lékařská ordinace s čekárnou a kanceláří, a v zadních křídlech opět pokoje, ložnice, kuchyně a toalety. Uprostřed budovy bylo schodiště. Zda se upravovalo i druhé poschodí není známo, plány stavebních úprav se nedochovaly. Přestavba byla dokončena koncem roku 1937.

Po 2. světové válce došlo ke konfiskaci budovy ve prospěch Fondu národní obnovy a v roce 1949 ji do svého majetku získalo město Lanškroun.

Text: Marie Hrynečková
Foto: autorka a Stanislav Vimr

 

Foto:
1 až 3 – Náhrobek Viktora Silného na zdejším hřbitově. Nápis na pomníku: Viktor Silny gest. am 13. November 1903 im 30. lebensjahre. / Viktor Silny, novinář, zemřel 13. listopadu 1903 ve 30. letech. Einst wird der herr uns Alle vereinen. / Jednou spojí pán nás všechny.
4 – Zápis v kronice města Lanškroun vypovídá o tom, že 19. května 1905 ve sklepě domu čp. 43 hořelo.
5 – Plán přestavby přízemí pro Sparkasse.
6 – Plán přestavby 1. poschodí.


Zdroje:
Archivní rešerše polikliniky
Pozemková kniha
Kronika města Lanškroun
Dokumenty stavebního úřadu MÚ Lanškroun
Voličský seznam z roku 1919
Vlastivěda Lanškrounska
Vzpomínky pamětníků

Předchozí díl:
https://www.lanskrounsko.cz/cz/9438-poliklinika-1