Poliklinika, díl 5. - Lanškrounská porodnice

200718 poliklinika5

Pozornost lanškrounského zdravotnictví v 50. letech, kdy ještě nebylo soustředěno do budovy polikliniky, se mimo jiné zaměřila i na úmrtnost kojenců. Okres měl dokonce největší průměrnou úmrtnost v kraji.

1. listopadu 1951 byla proto v Lanškrouně otevřena v bývalé soukromé vile Dr. Riesse, na Husově ul. čp. 681 nová porodnice o kapacitě 15 lůžek.

Ředitelem okresního ústavu národního zdraví byl tehdy MUDr. Adolf Antes, ústavním lékařem byl MUDr. Stanislav Kapoun, vedoucím lékařem porodnice byl primář MUDr. Kleisl z nemocnice v Ústí nad Orlicí.

Správkyní porodnice byla Marie Rejentová a ústavní porodní asistentkou Ludmila Šebrlová. První rodičkou v porodnici za asistence Dr. Antese a porodní asistentky Šebrlové, byla Marie Bednářová z Výprachtic č. 33 dne 5. listopadu 1951. Narozený chlapec obdržel jako dar do vínku vkladní knížku Okresní spořitelny s vkladem 1000 Kčs a rodička byla jako soukromá ošetřovanka ošetřena zdarma.

Lanškrounská porodnice měla brzy dobré výsledky, dětskou úmrtnost se postupně dařilo snižovat. V roce 1956 se zde například narodilo 374 dětí a bylo provedeno 11 porodnických operací. Do 10 dnů po porodu zemřelo jen pět dětí. V poradně pro těhotné a v ordinaci okresního gynekologa bylo vyšetřeno 6 228 žen.

V témže roce bylo Lanškrouně a obvodních střediscích v Dolní Čermné, Damníkově a Výprachticích vyšetřeno a ošetřeno 152 281 pacientů. Z toho u praktických lékařů 60 512 osob. Pohotovostní službu použilo 4 807 pacientů. V zubním ambulatoriu bylo ošetřeno 1 358 pacientů předškolního věku, 10 687 dětí školou povinných a 32 278 dospělých osob. Došlo k systematickému očkování novorozenců proti TBC.

Region se ale nevyhnul ani velmi závažným infekčním onemocněním. Vyskytl se tady 1 případ tyfu, 3 dysenterie, 59 případů spály, 254 černého kašle, 1 dětské obrny a 43 případů infekční žloutenky.

V roce 1958 uveřejnil gynekolog MUDr. Stanislav Kapoun v 11. čísle „Nové vesnice Lanškrounska" zprávu o úspěších v péči o matky a kojence. Uvádí, že v lanškrounské porodnici se od jejího zřízení v roce 1951 narodilo celkem 2 450 dětí, tj. 99,7 % dětí v okrese narozených a tím byl okres Lanškroun v roce 1957 první v Pardubickém kraji. Žádná rodička nezemřela.

Během roku 1960 bylo v poliklinice a porodnici v Lanškrouně poskytnuto 202 000 ošetření. Záchranná služba ujela celkem 202 762 km. V obvodu polikliniky se v roce 1960 narodilo 367 dětí a z toho jen jedno dítě doma. Kojenecká úmrtnost byla 2,19 %. Komise vyřídila celkem 121 žádostí o interupci a z toho bylo 88 případů provedeno v porodnici, ostatní jinde. Od roku 1951, kdy byla porodnice v Lanškrouně zřízena, nezemřela zde po porodu ani jedna žena.

V porodnici působilo několik porodních asistentek a v začátku do ní přešly i tzv. „porodní báby“, které měly bohaté praktické zkušenosti s domácími porody. Vedle nich zde působily také dětské sestry, které se staraly o novorozence.

O lanškrounské porodnici se vždy mluvilo jako o zařízení, jehož „domáckému prostředí“ dávala značná část místních maminek přednost před anonymním nemocničním prostředím v okolních porodnicích v Ústí nad Orlicí, Moravské Třebové, Svitavách...

Lanškrounská porodnice byla zrušena v roce 1983. Za 32 let jejího působení se v ní narodilo téměř 12 tisíc dětí, tj. ročně průměrně 375 dětí.

Budova byla později využívána jako ambulantní rehabilitace a v roce 2004 ji město odprodalo do soukromého vlastnictví.

Marie Hrynečková

 

Foto:
1 – Budova lanškrounské porodnice na Husově ul. čp. 681.
2 a 3 – Gynekolog a porodník MUDr. Stanislav Kapoun
4 – Porodní asistentka Jarmila Grofová s novorozenci.
5 - S novorozenci vrchní sestra Magda Kulhavá a sestra Dana Bubnová-Zajíčková.
6 – Na fotografii ze 70. let minulého století je zachycen personál porodnice. Horní řada zleva: porodní asistentka Dana Bubnová-Zajíčková, porodní asistentka Marie Vacníková, porodní asistentka Marie Kolomazníková, porodní asistentka Dana Khuntová, porodní asistentka Marie Adamíková, dětská sestra Jarmila Lacinová-Kristková, porodní asistentka Jarmila Grofová, porodní asistentka Božena Javůrková, dětská sestra Olga Kmentová.
Zleva dolní řada: porodní asistentka Marie Šafránková, porodní asistentka Marie Šebrlová, vrchní sestra Magda Kulhavá, porodní asistentka Eliška Odstrčilová. Na snímku chybí Andrea Kavková, která působila také jako porodní asistentka.


Zdroje:
Archivní rešerše polikliniky
Pozemková kniha
Kronika města Lanškroun
Dokumenty stavebního úřadu MÚ Lanškroun
Voličský seznam z roku 1919
Vlastivěda Lanškrounska
Vzpomínky pamětníků

 

Předchozí díly:

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9438-poliklinika-1

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9445-poliklinika-2

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9451-poliklinika-3

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9455-poliklinika-4