Tajemný ženich

V Albrechticích se jedno mladé děvče zasnoubilo statnému jinochu, o němž se nic nevědělo. Tajemný ženich k ní přicházíval k dvanácté hodině noční za stoh u stavení. Proto se dívka jednou k půlnoci schovala.

Náhle se otevřela hřbitovní vrata a z nich vyšel její ženich. Hrozná úzkost pojala děvče, že vykřiklo. Lidé ze stavení vyběhli a ještě zaslechli, jako by rakev na hřbitově temně zaduněla. Muži omdlelou odnesli do stavení. Přivolaný lékař zjistil její smrt.