Poklady v Bukové hoře

Ve třicetileté válce ukrývali lidé poklady do Bukové hory. Jednou se přihnala hrozná bouře. Proudy vody vymílaly hluboké výmoly. V nánosech lidé nacházeli zlaté i stříbrné peníze, které pocházely ze zahrabaných pokladů.

Na květnou neděli při čtení pašijí se hora otevírá.je možné tam spatřit zlaté bohatství v bečkách i na hromadách. Na jednom sudě stojí kohout a zakokrhá. Kdo jej slyší, může si nahrabat, co chce, ale spěšně, aby byl včas opět venku. Když kohout zakokrhá podruhé, s rachotem se hora zavře, a kdo se v ní omeškal, je navždy ztracen. Jednou se vydali tři muži na Bukovou horu hledat poklady. O půlnoci se před nimi objevil třínohý srnec, který měl mezi parůžky červený kříž s hořícími jiskrami. Zároveň se ozval hlas: "Kterého z těch tří vezmeme napřed?" Jiný hlas odpověděl: "Toho zrzavého!" Jeden z nich byl skutečně zrzavý. Všichni se lekli a utekli. Zrzavý z toho měl smrt.