Zakletá princezna

Na Suchém vrchu stál za dávných dob krásný zámek, kde bydlel král se svou dcerou. Ta byla tak neposlušná, že ji král jednou i se zámkem proklel. Zámek se proměnil v skálu, ve které je princezna zavřena.

Jendou k té skále přišel pastevec a spatřil v ní krásnou dívku, která pekla koláče. Stěžovala si na svůj osud a prosila, aby ji osvobodil. "Každou noc se tu objevím. První noc přijdu jako žhavý vepř, v čumáku budu držet klíč, který mi touto hůlčičkou musíš vytrhnout." Po těchto slovech mu podala hůlčičku. Potom řekla: "Druhou noc budu mít jen půl těla žhavého. V čumáku ponesu prsten. Ten mi musíš hůlčičkou vzít k sobě. Třetí noc bude žhavá jen hlava. V čumáku budu mít šavli, kterou mi musíš odejmout. Pak ti řeknu, co máš dělat dále. Uposlechneš-li mé rady, budeš šťasten." Druhý den čekal pasáček u skály. O půlnoci to začalo rachotit. V tom se objevil žhavý vepř a dštil oheň. Pasáček se lekl a uskočil pryč. Za pláče a naříkaní se vepř vrátil zpět do skály a princezna dodnes čeká na své vysvobození.