Drak

Na Suchém vrchu žil kdysi drak, který požadoval vždycky od jednoho uhlíře tele. Telat ubývalo a lidé starostlivě hleděli, jak bude dále. Jeden chytrý uhlíř jednou tele zabil, kůži stáhl, nacpal do ní nehašené vápno a díru zašil. Figuru pak položil na obvyklé místo.

Drak jako jindy zhltl tele celé. Pak dostal žízeň a u potoka se napil vody. Vápno se začalo hasit, drak se svíjel bolestí a zahynul.