Seriál o Společenském domě, díl 5.: Požár sledovali z oken protější restaurace

sd5Minulý díl seriálu končil zápisem z kroniky města Lanškroun, který se týkal požáru Společenského domu dne 20. února 1948. Po zveřejnění textu se redakci ozval očitý svědek požáru, pan Jaroslav Lechnýř. Přestože mu tehdy bylo pouhých 5 let, požár si vybavuje a v následujícím rozhovoru jej popsal i v širších souvislostech.

Jaká je vaše první vzpomínka na Společenský dům?

Moje první vzpomínka na kulturák je, že se tam vždycky odehrávaly vynikající akce, co se týká kultury - velké zábavy, různé plesy, šibřinky, vinobraní….

No, a tady nic jiného nebylo. Byl tady fotbal, na který lidé chodili, potom byla Střelnice, která byla svým způsobem ojedinělá i tou výstavbou, byl tam velký a malý sál. Já jsem tam chodil jako děcko na loutková představení, která tady potom už nikdy nebyla. Po pravé straně byla kuželna, a celé to bylo plně využívané.
Musím předeslat, že můj táta s panem Chládkem a s Otou Ferblem, tady v Lanškrouně zakládali kolem roku 1948 fotbalové mančafty. Vzpomínám si, že když fotbalisti dělali fotbalový ples, tak se jezdilo mezi kulturákem a Střelnicí na fiakrech. Ten ples probíhal v obou budovách.

Mohl byste popsat co konkrétně se dělo v den, kdy vypukl požár?

Můj otec měl zahradnictví a obchod s ovocem a zeleninou (pozn. red.: na náměstí vedle Mlíčáku, nyní je v tomto místě vietnamský obchod), kde prodával vlastní produkty. A pochopitelně si objednával zboží i zvenku.
Už nevím, co si to tenkrát objednal, ale vybavuji si, že jsem jel s tátou pro to zboží na nádraží a čekali jsme na vlak. Z nádraží do obchodu měl zboží převézt pan Kuča, který vlastnil autodopravu. Takže můj táta, pan Kuča a já jsme tam čekali na vlak.
A najednou někdo řekl: „Hoří!“ Tak jsme se otočili a dívali se na ten oheň z oken restaurace, která tehdy byla naproti kulturnímu domu, teď je tam prodejna s elektro zbožím. Mně utkvělo v paměti, že tam byla věžička, která tam je i dneska, a ta věžička padala. Z našeho pohledu na levou stranu směrem do silnice.

Byl to obrovský požár?

Pro mě ten oheň byl velký …. ale víte jak to je. Pro dítě je velké všechno, co je vyšší než ono. Ale byl jsem u toho, viděl jsem, jak to padalo.
Takže to je moje vzpomínka na požár Společenského domu.


-------------------------------------------------------------------------------

Tolik z vyprávění pana Lechnýře.

Jak jsme uvedli již minule, kulturní dům byl ve velmi krátkém čase opraven do původní podoby, takže v září téhož roku se mohl okresní soud nastěhovat zpátky do vily.

V roce 1949 měl Lanškroun asi tři tisíce obyvatel.

Z další dochované korespondence, týkající se dnešního Společenského domu, se chvíli pozastavme u dopisu Ředitelství státních drah v Olomouci z 28. května 1949 adresovanému Místnímu národnímu výboru v Lanškrouně.


Dráhy se tímto dopisem ubezpečují, že část konfiskovaného majetku, tj. kulturní dům i s pozemky, již byla přidělena Místnímu národnímu výboru v Lanškrouně. Konkrétně je zajímá p.p.č.k. 1839/1/zahrada - pozemek podél železniční tratě (viz. katastrální mapa), kde chtějí provést vytýčení hranice mezi částí řečeného pozemku potřebnou pro zlepšení výhledových poměrů a zbývající částí, kterou místní národní výbor údajně hodlá použít pro zřízení nádražního parku.

Těžko říci, zda k vybudování nádražního parku tehdy skutečně došlo. Pravděpodobně ne, protože, jak se dozvíme v dalších dílech, kulturní dům se stal v šedesátých letech kvůli hromadám hlíny, suti a nepořádku, který kolem něj panoval, terčem kritiky veřejnosti.

Nutno také dodat, že výše zmíněný pozemek podél železniční tratě o výměře 6846 m2, kde chtěly dráhy vytyčovat hranice, zůstává stále ve vlastnictví města Lanškroun.

 

Marie Hrynečková

 

Zdroje:
Vzpomínky Jaroslava Lechnýře
Dochovaná korespondence
Katastr nemovitostí


Předchozí díly:
http://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/4750-serial-o-spolecenskem-dome-prave-zacina-piste-ho-s-nami
http://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/4754-serial-o-spolecenskem-dome-dil-1-langerova-vila
http://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/4770-serial-o-spolecenskem-dome-dil-2-konec-langerovy-tovarny
http://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/4801-serial-o-spolecenskem-dome-dil-3-za-valky-byla-ve-vile-restaurace
http://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/4844-serial-o-sd-dil4-vila-v-roce-1948-vyhorela

 

 

 


Foto 1 – foto věžičky z roku 1907
Foto 2 – věžička v současnosti
Obr. 3 a 4 – první a druhá strana dopisu mezi Ředitelstvím státních drah v Olomouci a Místním národním výborem v Lanškrouně
Obr. 5 a 7 – výřezy z katastrální mapy s vyznačením parcely 1839/1
Obr. 6 – ortofoto s vyznačením parcely 1839/1