Seriál o Společenském domě, díl 1.: Langerova vila

sd1Přední část budovy Společenského domu byla postavena roku 1885 jako rodinná vila lanškrounského rodáka a podnikatele Rudolfa Emila Langera, výrobce stříbrného a zlatnického zboží. 

Své podnikání začal Langer původně v tehdejší Panské ulici (dnešní 28. října), kde si roku 1871 otevřel malou dílnu a obchod se zlatnickým zbožím. Firma R. E. Langera byla založena v roce 1872, jako tovární výroba zaprotokolována v roce 1877.

Živnost dobře prosperovala, a proto po deseti letech rozhodl o jejím podstatném rozšíření. Požádal stavitele Octaviana Pohla z Vysokého Mýta, aby mu zpracoval projekt velké obytné vily a rozsáhlé výrobní haly. 

Stavba se začala realizovat roku 1885 a brzy tu vyrostla honosná reprezentativní vila zámeckého typu. Vedle ní byl i nádherný park s cizokrajnými stromy, terasami a vodotrysky i se stájemi čistokrevných koní, na kterých se členové Langerovy rodiny projížděli. Vzhledem k tomu, že Langerů bylo tehdy v Lanškrouně několik desítek, dostal zlatník Langer přezdívku Gold-Langer.

Jeho firma produkovala stříbrné řetízky, křížky, prsteny, hodinky, náušnice, brože, náhrdelníky, dámské jehlice, ale i čestné poháry, zlaté mešní náčiní, ozdobné desky diplomů apod. Exportovala do Prahy, Kroměříže, Kutné Hory, Vídně, Innsbrucku, Štýrského Hradce, Kecskemetu, také do Itálie, Švýcarska a Francie. Navzdory ekonomické krizi, kterou v to době rakouská ekonomika prodělávala, se lanškrounská firma R. E. Langera prosadila. Majitel navštěvoval evropská velkoměsta, aby poznal módní směry svého oboru, získal nové zákazníky i levnější zdroje surovin. Jeho výrobky byly úspěšné na mnoha hospodářských výstavách.

V roce 1894, v době konání velikých armádních manévrů, jichž se zúčastnil sám rakouský císař František Josef I. , bydlel v Langerově vile velitel manévrů, polní maršál Albrecht a jeho pobočník, generál von Schöneich. Císař a jeho doprovod byli ubytováni v druhé patře lanškrounského gymnázia.

Langerova zlatnická továrna pracovala s drobnými ekonomickými výkyvy až do první světové války, v jejímž průběhu, provázeným obrovskou inflací, upsal Langer značnou část svého jmění na válečné půjčky v naději, že příznivý konec války mu vše vynahradí. Válka ale dopadla jinak.

R. E. Langer uprostřed války (v roce 1915) zemřel. Jeho majetek zabavily věřitelské finanční ústavy, ale rodina mohla nadále v budově vily bydlet. Na nový vzestup už nebylo ani pomyšlení a celý objekt se dostal poněkud do pozadí lanškrounského veřejného života.

Prosperita zlatnické továrny byla založena na silné zakladatelské osobnosti Rudolfa Emila seniora. Po jeho smrti došlo k vleklým dědickým sporům mezi šesti sourozenci a vdovou Berthou. V roce 1926 byla firma rozhodnutím Krajského soudu v Chrudimi vymazána z firemního rejstříku.


 

Zdroje: Vlastivěda Lanškrounska
Lanškroun moje pozdní láska, Dušan Šlahora

 

 

 

 

Obr. 1 a 2 - Stavební projekt na Langerovu vilu z roku 1885, stavební odbor, Městský úřad Lanškroun
Obr. 3 – pohlednice z konce 19. století
Obr. 4 a 5 - Staré pohlednice s nádhernou parkovou úpravou ze sbírky Karla Uhlíře z konce 19. století
Obr. 6 – pohlednice ze sbírky Karla Uhlíře, rok 1907
obr. 7 - 1. zlatnická továrna, 20. léta 20. století