Veřejnost dala najevo, že ji přestavba Společenského domu zajímá

sd.jpgPředstavení objemové studie nového Společenského domu si přišlo 3. listopadu poslechnout několik desítek Lanškrouňáků. Co je ale důležité, nad nákresy a vizualizacemi se také zamýšleli, na mnoho věcí se ptali a diskutovali své úvahy. Veřejné slyšení o přestavbě SD tak plní smysl v době, kdy se dá řada věcí přehodnotit, upravit a doladit.

Neméně důležité je také to, že veřejnému projednávání předcházelo setkání architektů a vedení města s kulturní komisí rady města a se zástupci budoucích uživatelů, tedy divadelníků, hudebníků a dalších spolků.

 

 

 

 

 

 

Slova se ujal Ing. Arch. Ladislav Vlachynský z brněnského Atelieru90 a doplňoval ho kolega Ing. Arch. Luboš Kaplan.

V představeném návrhu bylo vyslyšeno přání občanů Lanškrouna, vzešlé z loňské ankety, aby vila továrníka Langera byla zachována v původní podobě a za ní byl vystavěn nový, moderní společenský sál. Architekt Vlachynský to vyjádřil slovy: „Stará vila bude obnovena v plné kráse a nový dům bude přistaven.“

Vybudovaný moderní sál vznikne přibližně na půdorysu stávajících staveb (původní zlatnické dílny z níž později vznikl sál a hotelu) a přesáhne ho přibližně o 10 až 15 %.

Jak je patrné z přiložených nákresů, před vilou vznikne tzv. kruhový předjezd (umožňující vystoupit dámám v róbách) se zachovaným vstupem do vily. Nový společenský sál vznikne za vilou jako dvoupodlažní dům ve tvaru trojúhelníku s travnatou střechou a se samostatným vstupem.

„U těchto domů je velmi důležité, aby se v nich člověk pohyboval intuitivně. Takže proti vstupu jsou navrženy šatny, po stranách jsou foyery a schodiště do patra. Jedno foyer funguje pro veřejnost a druhé spíš jako spojka s původní vilou,“ vysvětlil architekt. „Sál, který je v centru dění, je řešen, aby umožňoval experimentální divadlo, aby tam byly kvalitní koncerty s dobrou akustikou, aby tam mohly být plesy, kde se všechno otevře do foyer a propojí. Kapacita umožní i pořádání kongresů a jiných společenských akcí. Vlevo od jeviště jsou sklady pro herce, vpravo jsou zkušební a experimentální sálky plus denní bar s občerstvením. V letních měsících může být prostor propojen do parku, kde se do toho zapojí letní scéna,“ nastínil architekt Vlachynský variabilní možnosti využití.

 

 

 

 

 

 

Kapacita sálu je v přízemí 320 lidí plus 110 lidí na balkonu, maximální plesový prostor, když se všechny pohyblivé součásti zasunou, je tisíc lidí. Na školící akce do 600 lidí.

Jeviště má velikost 10 x 17 metrů a provaziště výšku 9 metrů.

Celá budova je koncipována tak, aby ze strany ulice Krátké byla zcela uzavřena a stěna do ulice kvalitně odhlučněna.

Vila i nový sál na sebe navazují podlahami. Zatím není dohoda, zda ve vile bude stálá restaurace, nebo jen infrastruktura pro catering. V přízemí vily by měl fungovat předprodej vstupenek, kanceláře pro vedení domu a zázemí pro stálé zaměstnance. Zatím tam jsou prostorové rezervy.

Parkoviště má sto míst a další parkovací plochy by bylo možné zřídit v prostoru mezi vlakovým nádražím a ulicí Dvořákovou, který město plánuje odkoupit od SŽDC (Správa železniční dopravní cesty). O odkupu se již jedná.

Celková cena přestavby by se měla pohybovat do 120 milionů korun. Není v ní započítána revitalizace parku, ten bude řešen samostatně s možností využít dotaci.

Z pohledu architekta se jeví reálné přestavbu dokončit v létě roku 2018.

 

 

 

 

 

 

Už nyní však Ladislav Vlachynský zdůrazňuje, že úspěch závisí na velmi kvalitním technickém dozoru při výstavbě a intenzivním autorském dozoru ze strany Atelieru90.

A budoucí fungování domu? „Když ten dům nemá dramaturga, který to organizuje a režíruje, pak se to nemůže podařit. Dramaturg je velmi důležitá osoba a čím dřív bude vybraný, tím líp,“ podělil se architekt o svoji zkušenost.

  

Marie Hrynečková, Jiří Kohout

 

www.atelier90.cz

 

Foto 5:

zleva Ing. Arch. Luboš Kaplan, Ing. Arch. Ladislav Vlachynský, oba Atelier90, starosta Radim Vetchý a místostarosta Bohumil Bernášek