Seriál o Společenském domě, díl 19.: Monstrkoncerty patřily k největším venkovních akcím

monstrMonstrkoncert dechových hudeb, který dnes známe jako „Pravečkův Lanškroun" se poprvé konal v roce 1975 v přírodním prostředí Společenského domu. V následujících letech se tak areál Společenského domu stával místem setkávání amatérských dechových orchestrů pravidelně, vždy některou z červnových nedělí.

Původně se jednalo jen o dechové orchestry okresu Ústí nad Orlicí, jejichž hlavní programovou náplní byl společný monstrkoncert. Součástí bývala také autorská soutěž hledající talentované autory skladeb pro dechové orchestry. Zájem účinkujících byl nevídáný! Například závodní časopis tehdejší Tesly Lanškroun z 11. června 1976 přinesl o konání akce následující zprávu:

"20. června 1976 pořádá Okresní odborová rada, OKS Ústí nad Orlicí a SD ROH Lanškroun II. Monstrkoncert dechových hudeb okresu Ústí nad Orlicí. Monstrkoncert bude uspořádán v přírodním prostředí SD ve 14 hodin. V případě nepříznivého počasí se uskuteční v sále SD. Jako hosté se zúčastní hudební skladatel Jindřich Praveček a major Josef Maršík, skladatel a dirigent posádkové hudby v Hradci Králové. Společně zde vystoupí 12 dechových hudeb, celkem 300 muzikantů a dále 100 členů pěveckých sborů Bendl z České Třebové a Zvukobor z Chocně."

Jindřich Praveček se brzy stal hlavní hybnou silou těchto koncertů. Podílel se na přípravě i realizaci, pomáhal se zajištěním notového materiálu a ke spolupráci přivedl další významné skladatele, dirigenty a interprety. Mostrkoncerty se stávaly vyhlášenou a hojně navštěvovanou akcí. Podle článku zveřejněného 9. června 1978 v Tesláckém světě se IV. Monstrkoncertu v roce 1978 účastnilo 700 návštěvníků.

Tradice Monstrkoncertů ve Společenském domě trvala až do roku 1993, kdy festival dechových hudeb získal jméno skladatele a dirigenta Jindřicha Pravečka. Ten se Monstrkoncertů účastnil pravidelně od II. ročníku, tj. od roku 1976.

V roce 1994 se již "Pravečkův Lanškroun", zakončený společným koncertem zúčastněných dechových hudeb, přesunul do areálu lanškrounského zámku.

 

Text: Marie Hrynečková

Atmosféru Monstrkoncertů v letech 1977, 1978 a 1979 zachytil Václav Uhlíř,
kterému za poskytnutí snímků velmi děkuji.

 

 

 

Všechny díly seriálu najdete na:

http://www.lanskrounsko.cz/cz/historie/spolecensky-dum-v-lanskroune

 

 

 


Jindřich Praveček (*28. červen 1909 Výprachtice, +11. únor 2000 Pardubice)

Hudební skladatel, dirigent, houslista, hudební pedagog a klavírista Jindřich Praveček se jako dítě učil hrát na housle a klavír, hru na housle studoval později na Mistrovské škole pražské konzervatoře u prof. Jaroslava Kociána, kompozici u J. Řídkého a dirigování u prof. Pavla Dědečka.

V době vojenské prezenční služby byl jmenován vojenským kapelníkem, tehdy nejmladším v Československu. V roce 1945 se stal velitelem Vojenské hudební školy v Praze, ale po únoru 1948 byl suspendován. V roce 1951, pro své odborné kvality, byl povolán zřídit velké reprezentativní armádní těleso - Ústřední hudbu čs.lidové armády, v jejímž čele stanul jako její velitel, umělecký vedoucí a šéfdirigent. Pro „politickou nespolehlivost“ byl však v polovině roku 1956 - po 27 letech v uniformě - z armády propuštěn.

Od roku 1956 působil jako umělecký poradce u nově založeného orchestru továrny na hudební nástroje AMATI Kraslice. Spolu s dirigentem Karlem Hájkem přivedl tento orchestr k úspěchům i vítězstvím na světových soutěžích (např. prvenství ve Světové soutěži v Holandsku – Kerkrade v roce 1970).

Po roce 1957 působil jako hostující dirigent u mnoha dechových orchestrů; jako porotce při hudebních soutěžích doma i v zahraničí; podílel se na vzniku festivalů dechových hudeb a pravidelně se jich účastnil - např. Kmochův Kolín, Koletova Rtyně a jeho nejmilejší Pravečkův Lanškroun.

Jindřich Praveček je autorem mnoha odborných prací o dechových orchestrech a instrumentaci. Složil 159 skladeb - řady pochodů, skladeb pro dechové orchestry, úprav národních písní pro sóla, sbory i orchestry. Svým dílem, zejména osobitým skladatelským rukopisem, citem pro národní intonaci, vroucí melodičností i mistrovskou instrumentací pro velké orchestry, se zařadil mezi významné osobnosti české koncertní dechové hudby.

Byl uznáván jako dirigent nejen s neomylným absolutním sluchem a s přehledným gestem, ale také s přirozenou autoritou a vlídným humorem. Prosadil se také jako zkušený pedagog vojenských i civilních odborných vysokých škol. Vážili si ho prostí amatérští muzikanti, pro které měl vždy mimořádné pochopení.

Při festivalu dechových hudeb v Lanškrouně roku 1997 byl Jindřichu Pravečkovi udělen titul Čestný občan města Lanškrouna. Jeho jméno nese ve svém názvu od roku 1997 Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka v Lanškrouně. Zemřel 11. února 2000 v Pardubicích. Pohřben je ve Výprachticích, kde po něm byla v roce 2003 pojmenována základní škola. Její žáci pečují o skladatelův hrob na místním hřbitově.

Zdroj: Wikipedie

 

 

III. Monstrkoncert v roce 1977

 

IV. Monstrkoncert v roce 1978

 

V. Monstrkoncert v roce 1979