Polovina hotelu Společenského domu dnes zmizela doslova před očima

hotelDemolice sálu, přísálí, jeviště a hotelu Společenského domu se dnes rozjela naplno. Hydraulická ruka začala kolem osmé ráno ukrajovat ze zadní části hotelu a postupně odbourala polovinu budovy. Během demoličních prací byly tříděny jednotlivé suroviny - dřevo, lepenka, kovové části...

I přes trvalé skrápění v místě bourání se chvílemi dost prášilo.

Demoliční práce provádí firma PB SCOM s.r.o. Hranice za částku 1 320 000 Kč (bez DPH), ukončeny by měly být do konce měsíce září. 

Areál Společenského domu, včetně nádvoří před vilou, je veřejnosti po dobu demoličních praci nepřístupný. 

Marie Hrynečková


Do výběrového řízení na demolici části Společenského domu se přihlásilo 8 uchazečů, jejich nabídky se pohybovaly v rozmezí od 1,32 mil. do 6,3 mil. Kč, viz:
http://www.lanskroun.eu/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=7892&id_dokumenty=7555