Stavbu kulturáku nepřetržitě sledují dvě časosběrné kamery

171112 sdJedna je umístěná na sloupu veřejného osvětlení poblíž kolejí a druhá na střeše vily. Stavbu ale bedlivě sledují i občané Lanškrouna, kteří si do Krátké ulice často zajdou na procházku. Chodí sem rodiče i prarodiče, kteří dětem vysvětlují jak stavba funguje. A nejednou se tu byly podívat i celé třídy z mateřských školek.

Železobetonové stěny přístavby sice "neletí" nahoru tak rychle, jako například na stavbě firmy Wendell, která roste na protější straně Nádražní ulice, ale to je způsobeno odlišnou technologií stavby.

"Stále se pokračuje v provádění železobetonových monolitických konstrukcí (základové pasy a desky, zdivo, pilíře, stropy), provádějí se zásypy stavební jámy... V nejbližší době se předpokládá pokračovat na železobetonových konstrukcích včetně izolací proti vlkosti, zkouškách těsnosti železobetonové nádrže a vnitřní kanalizace, mikropilotech, zásypech suterénu,“ vyjmenoval vedoucí odboru investic Lukáš Pražan.

V Langerově vile pokračuje montáž hrubých instalací a s tím souvisejících dozdívek a dalších zednických přípomocí. Provádějí se také vnitřní omítky a vnější hydroizolace soklového zdiva.

Staví se bez přerušení, a to i o víkendech.

„Jsem rád, že se daří držet stanovený harmonogram prací. Pevně věřím, že nám bude přát také počasí a stavba se kvůli klimatickým podmínkám nezdrží. Půjde-li vše dle předpokladu, bude lanškrounský kulturní dům dokončený do 30. září 2018. Ještě v listopadu se sejdeme s projektanty z A90 a společně začneme připravovat výběr dodavatele nábytku, křesel a židlí,“ nastínil nejbližší vývoj starosta Radim Vetchý.

 

Marie Hrynečková
Zdroj: tisková konference MÚ