Domeček za Společenským domem se likviduje (aktualizováno)

demoliceTento týden začala demolice „papírového domečku“ - jak se mu kdysi říkalo - v areálu Společenského domu. V druhé polovině minulého století v objektu působilo desítky let oddělení propagace Tesly Lanškroun, později byl objekt pronajímán k nejrůznějším účelům (výroba, ubytování apod.). Bez nutných oprav však postupně chátral a v posledních letech jej už využívali pouze bezdomovci.

Na městských stránkách v sekci veřejné zakázky je zadání prací popsáno následovně:

Demolice zahrnuje odstranění střešní krytiny, odstranění ocelového přístřešku a ocelových vstupních schodů s podestou. Poté budou vybourány výplně otvorů s mřížemi a rozebere se vnitřní a vnější opláštění budovy. Nakonec bude odbourána podlaha a betonové základy. Celý pozemek po demolovaném objektu bude vyrovnán a po navezení a rozprostření ornice zatravněn. Demolované konstrukce a suť budou roztříděny a jejich uložení se bude řídit podle vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Lanškroun.“

Bohužel, na stránkách již chybí, kdo tuto veřejnou zakázku vysoutěžil a kolik demolice bude stát.

Nám se podařilo přímo na místě zjistit, že demolici provádí firma Recydo Úlehla s.r.o. Brno a demoliční práce by měly být ukončeny v příštím týdnu. Na ulici Krátké jsou složeny zbytky nábytku, dveří apod., které jsou se souhlasem MÚ veřejnosti nabídnuty k rozebrání na palivo. Obdobně bude naloženo i s opláštěním budovy.

Marie Hrynečková

  

Aktualizace:

Během dnešního dne bylo na webové stránky města doplněno tzv. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Již zmiňovaná brněnská společnost Recydo Úlehla s.r.o. byla vybrána z devíti firem, demolici objektu provede za 280 883 Kč s DPH. Nabídkové ceny dalších uchazečů se pohybovaly až do výše 621 tisíc Kč.