Seriál o Společenském domě, díl 26: Připravoval se prodej do soukromých rukou

180401 sd26V dubnu 1992 se začalo hovořit o odprodeji Společenského domu soukromníkovi. Předkupní právo na jeho koupi vydražil za 10,045 mil. Kčs a zásoby za 550 tisíc Kčs Václav Leníček. Pro tehdejší časopis Teslácký svět se pan Leníček vyjádřil, že SD možná čekají velké změny. Jedná o sdružení finančních prostředků některých cestovních kanceláří v SRN a Rakousku.

Díky jim by bylo možné přistavět padesát lůžek v hotelové části, renovovat stávající sál a restaurační zařízení, postavit automatický kuželník...

Pokud jde o kulturní činnost, vyjádřil se i k ní: „Já si myslím, že bychom od ní neupouštěli. Proč? Nejsem proti. Samozřejmě, že v globálu by se nemělo prodělat. Domnívám se, že ve spojení s městem, podniky i soukromými podnikateli by se kultura v Lanškrouně měla udržet."

 

„Boty za poloviční cenu!“ hlásal titulek v Tesláckém světě. Od 1. května 1992 byly boty za poloviční cenu proto, že se začalo jednat o odkoupení SD a prodejnu obuvi v prostorách po knihovně čekalo zrušení. V první den levnějšího prodeje vytvořili zákaznící „hada" táhnoucího se z prvního poschodí do přízemí a vstupní chodbou ven. Přesto zůstalo dosti zboží i na další dny. Až 21. května zůstaly v místnosti doslova prázdné regály.

 

27. května 1992, těsně před prodejem SD, se zvažovalo jak naložit s penězi z účtu SD, které v minulosti podniky a organizace v Lanškrouně sdružily na kulturu. Zástupci všech přispívajících organizací, včetně zástupce Tesly Jiřího Bartoše, souhlasili s ponecháním zbývajících finančních prostředků na provozování kultury ve městě.

Tehdejší starosta pan Špičák objasnil situaci v SD - objekt je nyní pronajat panu Leníčkovi a počítá se s jeho odprodejem. Proto se přítomní zástupci podniků a představitelé MÚ dohodli, že částka z účtu bude převedena do nově založeného „fondu pro kulturní činnost ve městě".

Zřizovatelem a správcem fondu byl Městský úřad Lanškroun. Dále bylo domluveno, že bude provedena revize účtu zpětně od ledna 1990 až do dne zrušení konta. Poté budou stanovena pravidla, jak bude s finančními prostředky nakládáno, vytvořena správní rada složená ze zástupců organizací (bude rozhodovat o čerpání prostředků z účtu) a zřízena revizní komise. Fond pro kulturní činnost ve městě bude mít u Státní spořitelny samostatný účet.

 

Protože se schylovalo k prodeji kulturáku, závodní výbor Odborového svazu Kovo (OSK) Tesly rozhodl 16. 7. 1992 převést předměty postupné spotřeby, které byly v užívání SD za symbolickou cenu 10 tisíc korun, městskému úřadu v Lanškrouně. Jednalo se převážně o předměty nezbytné k provozování kursů, např. hudební nástroje (flétny, klavíry, kytary), promítací plátna, promítačky, televizory, magnetofony, kazety, videokazety, šicí a psací stroje, stoly na šití, stoly ze sálu...

Městský úřad, který měl být v budoucnu zřizovatelem kultury ve městě, se zavázal, že bude těmito prostředky dále zabezpečovat kulturní a výchovnou činnost, která byla dříve provozována ve Společenském domě.

 

 


Tesla prodala kulturní dům Václavu Leníčkovi

K odprodeji kulturního domu, který byl do té doby částí podniku Tesla Lanškroun, došlo 19. srpna 1992. Za částku 11 800 600 Kčs jej koupili manželé Eva a Václav Leníčkovi.

Hned v následujícím měsíci se z vily vystěhovalo Kulturní centrum do budovy školní jídelny na Smetanově ulici (nynější Madoret), v pozdější době potom do lanškrounského zámku.

Záhy ukončil své působení v kulturním domě i Petr Skala, přestože mu Václav Leníček nabízel místo. Koncem roku 1992 se rozhodl přijmout nabídku ředitele Tesly nastoupit jako vedoucí střediska SIP (skleněné izolační průchodky), které tehdy začínalo spolupracovat s německou firmou Schott. „Přesně po dvou letech 1. listopadu 1992 jsem své účinkování v kulturním domě ukončil. Byly to dva krušné roky, stálé problémy s číšníky, neustálé stížnosti návštěvníků restaurace, ale také pár hezkých akcí. Dost jsem se tam naučil z úplně odlišné oblasti. 1. dubna 1993 jsme založili novou firmu Schott electronic packaging, které jsem potom 18 let šéfoval,“ dodává Petr Skala.

Marie Hrynečková


Všechny díly seriálu najdete na:

https://www.lanskrounsko.cz/cz/historie/spolecensky-dum-v-lanskroune

 

Titulní foto:
Teslácký svět z dubna 1992 - Pan Václav Leníček vydražil předkupní právo na jídelnu a Společenský dům