Příběh kulturáku nekončí. Epizoda druhá: Z Vídně se ozval potomek Rudolfa Emila Langera a Lanškrounu poskytl fotografie svého pradědečka

190323 relO Rudolfu Emilu Langerovi, který v roce 1885 nechal postavil vilu a za ní továrnu na výrobu zlatého a stříbrného zboží (nynější kulturní dům), má již lanškrounská veřejnost povědomí. Nezachovala se však bohužel žádná z jeho fotografií. To nyní prolomil Langerův pravnuk žijící ve Vídni, který zareagoval na vydání knihy Příběh kulturního domu Lanškroun a byl tak laskav, že naší redakci poskytl dvě fotografie svého pradědečka. Navíc souhlasil s jejich zveřejněním a také s předáním do sbírek městského muzea.

Rudolf Emil Langer se narodil v roce 1847, v pětadvaceti letech získal živnostenské oprávnění v oboru klenotník. Svoji první zlatnickou dílnu s obchodem si zřídil v domě číslo 141 na ulici 28. října a o pět let později již byla jeho živnost zaprotokolována jako továrna. Protože podnikání prosperovalo, rozhodl R. E. Langer o jeho rozšíření a na ulici Nádražní čp. 335 nechal postavil luxusní vilu s továrnou, v níž pracovalo kolem 70 zaměstnanců.

R. E. Langer měl s manželkou Berthou sedm dětí: Rudolfa, Berthu, Natalii, Kamillu, Hugo Johanna (ten se však dožil jen 1 roku), Hugo Antona a nejmladšího Georga.

Úspěšný továrník šperky nejenom vyráběl, ale také navrhoval. Byl velmi schopným obchodníkem, své zboží prodával po celé rakousko-uherské monarchii, ale i mimo ni. Získal četná ocenění na mezinárodních výstavách. Byl dvorním dodavatelem pro císařský dvůr a v letech 1888-89 si dokonce otevřel obchod ve Vídni.

Rudolf Emil Langer zemřel 3. prosince 1915 v Pressburgu (nynější Bratislavě), pravděpodobně na jedné ze svých pracovních cest. 

Marie Hrynečková

Foto:

1 a 2 - Majitel továrny Gold Silberwaaren Fabrik v Lanškrouně Rudolf Emil Langer. Snímek č. 2 byl pořízen v roce 1908.