Čenkovička

ČenkovičkaÚdolí potoka Čenkovička od obce Čenkovice k Bystřeci. Úzká niva meandrujícího potoka se zamokřenými loukami je ideálním ekotopem bledule jarní (Leucojum vernum). Její mnohatisícové populace zde nalezneme v plošném až masovém výskytu. I přesto, že louky nejsou pravidelně sklízeny, je stav chráněného území dobrý.

ČenkovičkaZvířena přírodní památky Čenkovička je zastoupena běžnými druhy lesů a lesních okrajů, zejména ptactvem vázaným na tekoucí vody. Ojediněle se zde vyskytuje konipas horský (Motacilla cinerea), skorec vodní (Cinclus cinclus) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes).

Zřízena vyhláškou ONV Ústí nad Orlicí ze dne 14. 12. 1989
Rozloha: 7, 12 ha Katastrální území: Čenkovice, Bystřec
Důvod ochrany:
zachování a rozvoj velmi bohaté lokality bledule jarní.

Pardubický krajLanškrounsko 

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu Lanškrounsko, nám J.M.Marků 12, Lanškroun. Připraveno ve spolupráci s Měst. muzeem Lanškroun a OÚ Ústí n.O.- odbor život.prostředí.