Selský les

Selský lesPřes 200 let starý zbytek bukového lesa s vtroušenou odumírající jedlí a javorem klenem tvoří základ lesních porostů přírodní rezervace. Uměle založené smrčiny po úmyslných a nahodilých těžbách v minulosti jsou stanovištně nevhodné.

Selský lesI přes vysoký věk jsou bukové porosty kvalitní, přirozeně se obnovující schopné samostatného přirozeného vývoje. V území je zastoupena pestrá škála lesních, mokřadních a částečně lučních společenstev s výskytem např. prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos), bledule jarní (Leucojum vernum). Téměř uzavřený ekosystém umožňuje vysoké zastoupení nižších rostlin. Bylo zde zjištěno přes sto druhů převážně dřevokazných hub.
Zřízena výnosem Ministerstva kultury 8.5.1954
Rozloha 9,00 ha Katastrální území Herbortice
Důvod ochrany:
zachování starého bukového porostu s význačnými bylinnými druhy v podrostu

Pardubický krajLanškrounsko

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu Lanškrounsko, nám J.M.Marků 12, Lanškroun. Připraveno ve spolupráci s Měst. muzeem Lanškroun a OÚ Ústí n.O.- odbor život.prostředí.