Selský potok

Selský potokNiva potoka s meandrujícím korytem a vlhkými, místy zrašeliněnými loukami je ideálním biotopem velice hojné bledule jarní (Leucojum vernum). Mimo ni se zde vyskytuje taký ohrožený prstnatec májový (Dactylirhiza majalis) a další vzácné druhy rostlin.

Selský potokFauna je zastoupena běžnými druhy, zejména ptactvem vázaným na tekoucí vody. Ojediněle se zde vyskytuje konipas horský (Motacilla cinerea) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), hojná je červenka obecná (Erithacus rubecula), pěnice (Sylvia sp.) a sýkory (Parus sp.).
Lokalita navazuje na přírodní rezervaci Selský les a částečně leží v jejím ochranném pásmu.
Rozloha: 6,79 ha
Katastrální území: Herbortice
Důvod ochrany:
zachování lokality s mimořádně bohatým výskytem bledule jarní

 

Pardubický krajLanškrounsko 

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu Lanškrounsko, nám J.M.Marků 12, Lanškroun. Připraveno ve spolupráci s Měst. muzeem Lanškroun a OÚ Ústí n.O.- odbor život.prostředí.