V Dole

V DoleVlhké, místy rašelinné louky v nivě přirozeně meandrujícího Hraničního potoka s převážně olšovým břehovým porostem patří k lokalitám s nejbohatším výskytem bledule jarní (Leucojum vernum) ve střední Evropě. Bohaté bledulové porosty začínají již v prameništích pod osadou Chudoba a pokračují podél potoka celými Herborticemi.

V DoleZ dalších významných druhů zde nalezneme kontryhel lysý (Alchemilla glabra), pcháč potoční (Cirsium rivulare), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Zajímavý je i výskyt montánních prvků - kýchavice zelenokvěté (Veratrum lobelianum) a žluťuchy orlíčkolisté (Thalictrum aquilegiifolium).
Zřízena vyhláškou Ministerstva kultury ze dne 14.3.1955
Rozloha 4,77 ha Katastrální území: Cotkytle, Herbortice
Důvod ochrany: uchování bohatého výskytu bledule jarní a jejího typického biotopu v nivě Hraničního potoka

Pardubický krajLanškrounsko 

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu Lanškrounsko, nám J.M.Marků 12, Lanškroun. Připraveno ve spolupráci s Měst. muzeem Lanškroun a OÚ Ústí n.O.- odbor život.prostředí.