U Kaštánku

U KaštánkuKomplex rašelinných luk a mokřin s plochami náletových dřevin po obvodu byl v minulosti využíván jako pastvina. V 80. letech byly okolní pozemky meliorovány a rekultivovány, lokalita byla ponechána bez zásahu. Přesto měly tyto zásahy nesporný vliv i na vodohospodářské poměry chráněného území.

U KaštánkuZ významných rostlinných druhů zde nalezneme ohrožený druh prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a silně ohrožený kruštík bahenní (Epipactis palustris). Z dalších zajímavých druhů zde roste bradáček vejčitý (Listera ovata), ořešník kmínolistý (Selinum carvifolia), ostřice rusá (Carex flava), růže alpská (Rosa pendulina), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), vrba plazivá (Salix repens).
Zřízena vyhláškou ONV Ústí nad Orlicí ze dne 14. 12. 1989
Rozloha: 22, 64 ha Katastrální území: Ostrov u Lanškrouna
Důvod ochrany: Velmi bohatá botanická lokalita s výskytem ohrožených druhů rostlin.

Pardubický krajLanškrounsko

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu Lanškrounsko, nám J.M.Marků 12, Lanškroun. Připraveno ve spolupráci s Měst. muzeem Lanškroun a OÚ Ústí n.O.- odbor život.prostředí.